#มีนบุรี #รับลงทะเบียน  #วินจักรยานยนต์รับจ้างรายใหม่ #รอบที่ 1/2563 

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 11 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 155 ครั้ง

 #มีนบุรี #รับลงทะเบียน  #วินจักรยานยนต์รับจ้างรายใหม่ #รอบที่ 1/2563 

          >>นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี แจ้งว่า สำนักงานเขตมีนบุรีเปิดบริการรับลงทะเบียนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรายใหม่ และการขอจัดตั้งสถานที่ตั้งวินใหม่ ครั้งที่ 1/2563 ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องรับลงทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตมีนบุรี ตามนโยบายการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อความปลอดภัย และคุณภาพการบริการตามหลักเกณฑ์ของภาครัฐ

          >> โดยผู้ที่จะขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รายใหม่) ในวินเดิม ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยใช้หลักฐาน คือ สำเนาใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่หมดอายุ, สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือหลักฐานการได้มาของรถ และผู้ที่ประสงค์จะขอจัดตั้งสถานที่ตั้งวิน (วินใหม่) สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ตามประกาศสำนักงานเขตมีนบุรี เรื่องเปิดรับแจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่ตั้งวินใหม่ และผู้ขับขี่รายใหม่ในวินที่จัดตั้งวินเดิม ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนฯ ในรอบนี้ จะประชุมพิจารณาในช่วงเดือนเมษายน 2563 นี้

          >> สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตมีนบุรี โทร. 02 540 7490 หรือ กรมการขนส่งทางบก สายด่วน 1584

 

ภาพ : ฝ่ายเทศกิจ / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์เขตมีนบุรี

อัลบั้มภาพ