กทม. สร้างความเข้าใจให้ความรู้แก่ประชาชน พร้อมรับมือโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 29 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

กทม. สร้างความเข้าใจให้ความรู้แก่ประชาชน พร้อมรับมือโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

          (28 ม.ค.63) กรุงเทพมหานคร โดย 50 สำนักงานเขต ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน สถานประกอบการ และสถานศึกษา โดยให้คำแนะนำด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมแจกแผ่นโปสเตอร์คำแนะนำ รวมทั้งขอความร่วมมือเฝ้าระวังสังเกตุอาการคนใกล้ชิด หากพบว่ามีอาการ เช่น ไข้สูง หายใจเร็ว มีน้ำมูก หายใจลำบาก เป็นต้น ให้แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

          ในเบื้องต้นขอให้ประชาชนดูแลสุขภาวะส่วนบุคคล "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" กินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางระหว่างร่วมโต๊ะอาหาร ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด อย่าอยู่ใกล้ผู้ที่มีอาการไอหรือจาม และควรสวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ

อัลบั้มภาพ