ตรวจความคืบหน้าโครงการซ่อมบ้านผู้ยากไร้ ระยะที่ 2

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 12 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 64 ครั้ง

ตรวจความคืบหน้าโครงการซ่อมบ้านผู้ยากไร้ ระยะที่ 2

          (12 ธ.ค. 62) พล.ต.รังษี กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ยากไร้ในพื้นเขตคลองเตย ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ทภ.1 ระยะที่ 2 บริเวณชุมชนล็อค 4-5-6 โดยนายสุชัย อมรดารารตัน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงาน

         ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้พักอาศัยในชุมชนแออัด

-------------

ปชส.คลองเตย รายงาน

อัลบั้มภาพ