#มีนบุรี...ซุ่มทำจุดเช็คอินแห่งใหม่ ❣️ใกล้ความจริงแล้ว #พลิกโฉมคลองตะโหนด โดย #ชุมชนคนรักษ์คลองตะโหนด ในโครงการ #รัฐราษฎร์ร่วมใจ #พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตะโหนด

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 26 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง

#มีนบุรี...ซุ่มทำจุดเช็คอินแห่งใหม่ ❣️ใกล้ความจริงแล้ว #พลิกโฉมคลองตะโหนด  โดย #ชุมชนคนรักษ์คลองตะโหนด  ในโครงการ #รัฐราษฎร์ร่วมใจ #พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตะโหนด 

          >>จุ๊ จุ๊ ... อย่าบอกใคร มุมสวยๆ แห่งใหม่ ในพื้นที่เขตมีนบุรี ใกล้จะเป็นจริงแล้ว....จากริมคลองรกร้าง ข้างประตูระบายน้ำ..ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนไป ณ คลองตะโหนด ถนนราษฎร์อุทิศ เขตมีนบุรี ... น้ำคลองสวยใส ริมคลองเป็นระเบียบ ไม้ดอกเริ่มเรียงราย...ไม่ต้องแปลกใจเป็นเพราะความร่วมมือร่วมใจของพวกเรา...ชาวชุมชนคนรักษ์คลองตะโหนด 

          >> วันนี้ (26 ก.พ.63) เวลา 10.30 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี พร้อมนายศักดิ์ชัย ใสสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ลงตรวจความคืบหน้าพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประตูระบายน้ำริมคลองตะโหนด ซึ่งจะจัดทำเป็นจุดเช็คอิน แห่งใหม่ในพื้นที่เขตมีนบุรี 

          >> โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนโดยบริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้นำชุมชนบึงพระยา ชุมชนคลองตะโหนด เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะ กำจัดวัชพืชผักตบชวา และปลูกต้นทองอุไรในพื้นที่ว่างแนวริมคลอง ขุดลอกคลอง ปรับแนวตลิ่ง พร้อมจัดระเบียบการใช้พื้นที่ริมคลอง โดยยังคงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเดิม และปรับปรุงสภาพริมคลอง ตามความต้องการของชุมชน ที่อยู่บนความเหมาะสม ทั้งการปรับปรุงยอ ศาลาที่พักริมคลอง และพื้นที่ที่มีการบุกรุกริมคลอง โดยประชาชนในชุมชนบึงพระยาและชุมชนคลองตะโหนดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

          >> เพื่อให้คลองตะโหนด สามารถระบายน้ำได้ดี ภูมิทัศน์ริมคลองร่มรื่น สวยงาม สะอาด ชุมชนที่อาศัยริมคลองเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพที่อยู่ที่อาศัยให้น่าอยู่ เกิดเป็นชุมชนคนรักษ์คลองตะโหนดอย่างยั่งยืน อันเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ตามโครงการ “รัฐ ราษฎร์ร่วมใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตะโหนด” ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 นี้ เพื่อเป็นโครงการที่ดีที่สุด (Best Service) ให้กับประชาชนอย่างแท้จริง

 

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตมีนบุรี

อัลบั้มภาพ