#มีนบุรี เตือนผู้ปกครองนำเด็ก 7 ขวบ เข้าเรียนตามเกณฑ์ ภายใน 10 มี.ค. นี้

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต มีนบุรี | 20 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง

 #มีนบุรี เตือนผู้ปกครองนำเด็ก 7 ขวบ เข้าเรียนตามเกณฑ์ ภายใน 10 มี.ค. นี้ 

          >>  นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 กำหนดให้ผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 นำเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา นั้น 

          >> ♥️ เขตฯ จึงขอแจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน ซึ่งอายุย่างเข้า 7 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 - 16 พฤษภาคม 2557) ไปแจ้งส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ - 10 มีนาคม 2563 ณ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับไว้ ซึ่งจะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษาใหม่ (2563) ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 นี้ 

          >> และแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์ (เฉพาะที่เกิด พ.ศ.2556) ได้ที่สำนักงานเขตมีนบุรี ทั้งนี้ หากผู้ใดกระทำการใดๆ มิให้เด็กได้เข้าเรียนในสถานศึกษาโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร จะมีความผิดแล้วแต่กรณี ตามมาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

          >>โดยหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย สูติบัตร (ใบเกิด) ของเด็ก ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อเด็ก ใบเปลี่ยนชื่อของเด็ก/บิดา/มารดา (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ) และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง (กรณีผู้แจ้งไม่ใช่บิดามารดา) โดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็กที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่มีนบุรี สามารถนำเด็กแจ้งเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ณ จุดบริการ BFC ช่อง 20 ฝ่ายการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตมีนบุรี หรืออีเมล์ education.minburi@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา โทร. 0 2540 7172 ในวันและเวลาราชการ 

          >>ในพื้นที่เขตมีนบุรี มีสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 แห่ง จัดการศึกษาปกติในระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น, โรงเรียนคลองสาม, โรงเรียนบ้านเกาะ, โรงเรียนบึงขวาง, โรงเรียนมีนบุรี, โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์, โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์, โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ, โรงเรียนวัดแสนสุข, โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก, โรงเรียนศาลาคู้, โรงเรียนสุเหร่าบางชัน และโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

** มีโรงเรียนที่จัดห้องเรียน 2 ภาษา จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

** มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วมเด็กพิการ) จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านเกาะ, โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือและโรงเรียนมีนบุรี

** มีโรงเรียนขยายโอกาส (เพิ่มเติมระดับชั้น ม.1-ม.3) จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านเกาะ, โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์, โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก และโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

 

----------------------------------

ขอบคุณภาพประกอบ : FB ดอกบัวใต้เสาชิงช้า / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์เขตมีนบุรี

อัลบั้มภาพ