#เขตบางกอกใหญ่# ร่วมกิจกรรม Bangkok Enjoy Aging เพื่อผู้สูงอายุ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 23 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

#เขตบางกอกใหญ่# ร่วมกิจกรรม Bangkok Enjoy Aging เพื่อผู้สูงอายุ

(23 พ.ย.62) นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมาย นางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำผู้นำชุมชนและประชาชน จำนวน 20 คน เข้าร่วมงานมหกรรมผู้สูงอายุ Bangkok Enjoy Aging (อาวุโสโก้เก๋า) ณ อาคารกีฬาเวศน์ 1 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับรู้ข่าวสาร การบริการต่างๆ ที่กรุงเทพมหานครจัดไว้ให้ และสามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนให้ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้องมีความตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และมีความภาคภูมิใจในตนเอง ทั้งนี้ได้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ได้นำชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ เพื่อให้มีความภาคภูมิใจในตนเอง และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

อัลบั้มภาพ