บางกอกน้อยตรวจโป๊ะเพื่อความปลอดภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกน้อย | 8 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

เขตบางกอกน้อยแจ้งเตือนอัคคีภัยจากดอกไม้เพลิงและการเล่นโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง

นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา ตรวจสอบท่าเทียบเรือ/โป๊ะ ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย เตรียมพร้อมเทศกาลลอยกระทง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน นี้ โดยได้ทำการตรวจสอบความมั่นคง ปลอดภัย ติดป้ายจำนวนผู้ใช้ท่าเทียบเรือ/โป๊ะ และป้ายห้ามใช้-ป้ายประกาศเตือนโป๊ะชำรุด พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจให้ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเคร่งครัด โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจ จะได้ประจำที่ท่าเทียบเรือ/โป๊ะ ทุกแห่งในเขตบางกอกน้อย เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นอกจากนี้ วัดในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ยังได้มีการจัดงานเทศกาลในระหว่างช่วงเทศกาลลอยกระทง เจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้ออกตรวจตราพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคืน เพื่อให้ประชาชนอุ่นใจ

นอกจากนี้ สำนักงานเขตบางกอกน้อย ยังได้ออกประกาศเตือนแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงของทุกปี จะมีการจัดทำ ผลิต สะสม จำหน่ายดอกไม้เพลิง และมีการเล่นดอกไม้เพลิงและโคมลอย ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานเขตบางกอกน้อย ตระหนักถึงความสูญเสียทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันเนื่องมาจากการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย โดยเฉพาะการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย เช่น การเล่นดอกไม้เพลิงและโคมลอยที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ในเคหสถานและสถานบริการต่าง ๆ หรือการใช้เชื้อเพลิงในการประกอบอาหารและขอให้ หมั่นตรวจสอบสายไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในอาคารบ้านเรือนของท่านให้อยู่ในสภาพดี และเมื่อเวลาที่ท่านไม่อยู่บ้าน ขอให้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงนี้

 

 

อัลบั้มภาพ