บางบอนตรวจความพร้อมโรงเรียนช่วงแรกของการเปิดเทอม

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 7 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง

บางบอนตรวจความพร้อมโรงเรียนช่วงแรกของการเปิดเทอม

          (7 พ.ย.62) เวลา 08.00 น. นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน มอบหมายนางสาวสุภาพร นาคเกตุ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นายเจริญวัตร พุทธอร่าม หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นายสุรเชษฐ์ สุรกูล หัวหน้าฝ่ายโยธา นายภูริวัจน์ ศรีนวลจันทร์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมความพร้อมและความเรียบร้อยช่วงแรกของการเปิดเทอมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางบอน ณ โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) โรงเรียนสถานีพรมแดน (รักษาศุข ราษฎร์บำรุง) และโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ โดยได้ตรวจเยี่ยมดูแลเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนในด้านต่างๆ เช่น ตรวจดูเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ตู้น้ำดื่ม พร้อมตรวจสอบคุณภาพอาหารเช้าของเด็กนักเรียนให้ได้มาตรฐาน ถูกหลักโภชนาการ รวมทั้งนมโรงเรียนต้องมีคุณภาพ

          นอกจากนี้ ได้พูดคุยทักทายและให้ความรู้เรื่องการป้องกันลูกน้ำยุงลาย การดูแลรักษาสุขภาพในช่วงฤดูหนาว และรณรงค์ให้น้องๆ นักเรียนช่วยกันคัดแยกขยะ เพื่อลดปัญหาขยะล้นเมืองต่อไปในอนาคตอีกด้วย

อัลบั้มภาพ