BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนเทศกิจยุค “ผู้ว่าฯ อัศวิน” เพิ่มความเข้ม จัดระเบียบทางเท้า-ที่สาธารณะ

(14 มิ.ย. 60) นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมมอบนโยบายหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 เขต โดยมี นายสัจจะ คนตรง ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ และคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักผังเมือง กทม.2 ดินแดง

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมุ่งมั่นดำเนินงานตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในประเด็นหลักๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1. เรื่องบาทวิถี โดยหลังจากที่กทม. ได้ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนบาทวิถีไปแล้วนั้น แต่ปรากฏว่าในปัจจุบันผู้ประกอบการ เจ้าของร้าน กลับนำสิ่งของภายในร้านออกมาตั้งวางหน้าร้านและรุกล้ำทางเท้าซึ่งเป็นทางเดินสัญจรของประชาชนเสียเอง ทำให้มีประชาชนร้องเรียนว่า กทม. ปล่อยปละละเลย ดังนั้นจึงกำชับให้เทศกิจกวดขันผู้ค้า และดูแลรักษาบาทวิถีให้คงความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเข้มงวด 2. กวดขันห้ามมิให้มีรถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้าโดยเด็ดขาด เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน 3. ป้ายโฆษณาให้ดำเนินจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายออกให้หมด รวมทั้งเก็บป้ายไวนิลบริเวณชานหลังคาที่สร้างความสกปรกรกรุงรังด้วย

นายวันชัย กล่าวอีกด้วยว่า กรณีป้ายโฆษณาที่ใช้คนเดินถือซึ่งนิยมใช้ในธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัยนั้น ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบว่าคนถือป้ายเหล่านั้นเป็นคนต่างด้าวหรือไม่ หากใช่ ให้ตรวจสอบบัตรอนุญาตการทำงาน ถ้าพบว่าทำงานไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่เทศกิจสามารถนำตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ ส่วนกรณีคนถือป้ายที่เป็นคนไทย การถือป้ายโฆษณาบนทางเท้าซึ่งถือเป็นที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ก็ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญา มาตรา 385 “ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวาง หรือทอดทิ้งสิ่งของ หรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใด ถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท” ซึ่งสามารถเอาผิดกับผู้ว่าจ้างได้เช่นกัน ทั้งนี้ตนจะเชิญสมาคมผู้ประกอบการหมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม และอสังหาริมทรัพย์ มาประชุมเพื่อขอความร่วมมือมิให้ดำเนินการที่ขัดต่อระเบียบของกทม. หรือเข้าข่ายผิดกฎหมายต่อไป

----------------- (ภวนพร...กปส. รายงาน)


 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11