foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2942756
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
1039
17325
31353
2789439
336838
503863
2942756

Your IP: 54.163.53.153
2018-02-20 02:50

Facebook กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้ 


1. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครได้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

2. จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ์

3. จัดทำบทวิดีทัศน์และควบคุมการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจการของกรุงเทพมหานครในรายการ “ บ่ายนี้มีคำตอบ ” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ และรายการ “ เมืองหลวงของเรา ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 

4. จัดทำจุลสารกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่กิจการของกรุงเทพมหานคร และสาระความรู้ที่มีประโยชน์แก่ประชาชน 

5. จัดทำวิดีทัศน์สรุปผลงานประจำปีของกรุงเทพมหานคร 

6. จัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรุงเทพมหานคร 

7. จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร 
 
8. จัดรายการพิเศษทางสถานีโทรทัศน์ 

9. ประสานการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ 

10. ควบคุมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

11. ประสานหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการวางรูปแบบการประชาสัมพันธ์งานเฉพาะกิจของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

12. ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนัก และสำนักงานเขต 

13. ให้ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับกิจการของกรุงเทพมหานครแก่นักศึกษา ข้าราชการ สื่อมวลชน และผู้สนใจ 

14. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของกรุงเทพมหานคร 

15. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิค และควบคุมการจัดพิมพ์ 

16. ออกแบบและจัดทำฉากหลังสำหรับแถลงข่าวและการประชุมต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ 
 
17. จัดทำอาร์ตเวิร์ก โปสเตอร์ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

18. เขียนป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ 

19. ออกแบบและคิดข้อความประชาสัมพันธ์บนป้ายไตรวิชั่น 

20. จัดบอร์ดข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

21. งานเฉพาะกิจและภารกิจอื่น ๆ ที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมอบหมาย 

22. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Pin It
e-max.it: your social media marketing partner