RSS

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561

สาทรเปิดรับอาสาสมัคร

นายชนะพนธิ์ ศรีรัตนพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครฯ ตำแหน่งอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครบ้านหนังสือ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 61

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

 
นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้
 
สำนักอนามัย กทม.      รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนประจำรถ บ1 จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 6 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย อาคารธานีนพรัตน์ (ชั้น 4) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2245 2615 ต่อ 2711 ในวันและเวลาราชการ
 

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (ชั้น 5) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ม.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2621 1187 ต่อ 1506 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล    รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (ชั้น 5) ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ม.ค. 61 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2621 1187 ต่อ 1506 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560

< !--[if gte mso 9]> < ![endif]-->

< !--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH < ![endif]-->< !--[if gte mso 9]> < ![endif]-->< !--[if gte mso 10]> < ![endif]-->

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตบางเขน  รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งคนประจำรถ (รถเก็บไขมัน) บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2972 9960 ต่อ 5856 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตสายไหม รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ส1 จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2158 7349 ต่อ 7258 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560

นางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พ.ย. 60 

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

 

สำนักงานเขตธนบุรี รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก 6 ล้อ) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 11 อัตรา และตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 10 – 30 พ.ย. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2465 0025 ต่อ 5647 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          เขตวังทองหลาง  รับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตวังทองหลาง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม จำนวน 1อัตรา โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก จำนวน 1อัตรา และโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว จำนวน 1อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตวังทองหลางที่ต้องการทำการสอน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ต.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2538 5350 ต่อ 6980 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...