foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

1857303
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
9161
10302
67915
1691029
195087
352528
1857303

Your IP: 54.163.61.66
2017-12-14 22:08

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา


(17 พ.ย. 60) เวลา 09.30 น. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร
สภากรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดการสัมมนาระหว่างระหว่างสมาชิกกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “สภากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต 50 สำนักงานเขต ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม. ร่วมกับคณะผู้บริหารกทม. เดินหน้านำแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สู่การปฏิบัติ โดยจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรค และกำหนดแนวทางแก้ไข พร้อมผลักดันการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาขับเคลื่อนการพัฒนาของทุกหน่วยงานในสังกัด

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สภากรุงเทพมหานครกำหนดจัดการสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เรื่อง “สภากรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครกับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย. 60 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

อ่านเพิ่มเติม...

(8 พ.ย.60) เวลา 10.00 น. นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร
 

อ่านเพิ่มเติม...

         (7 พ.ย.60) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ในวันพรุ่งนี้(8 พ.ย.60) จะมีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
 
 

อ่านเพิ่มเติม...

 (7 พ.ย.60)  เวลา 10.00 น. : ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายปันจี เวอร์จิแอนโต สมาชิกสภากรุงจาการ์ตา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภากรุงจาการ์ตาและคณะฯ จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง โดยมี นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร พล.ท.โชติภณ จันทร์อยู่ ประธานคณะกรรมการสามัญกิจการสภากรุงเทพมหานคร นายโฆษิต อักษรชาติ รองผู้อำนวยการ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว นายประจิม เปี่ยมเต็ม เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร นายธวัชชัย จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว และผู้แทนจากสถานฑูตอินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ 
 

อ่านเพิ่มเติม...

(6 พ.ย. 60) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภากทม.5-6 : นายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างโครงการ One Bangkok พื้นที่เขตปทุมวัน ครั้งที่ 4/2560 เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในโครง One Bangkok โดยมีนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เขตปทุมวัน อาทิ ชุมชนกุหลาบแดง ชุมชนซอยพระเจน และชุมชนเคหะบ่อนไก่ สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

(1ต.ค. 60) เวลา 10.00น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2560โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร วันนี้(11 ต.ค.60) เวลา 10.00 น.: ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2 ) พ.ศ.2560 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ พล.ต.ท.ชินทัต มีสุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
 

อ่านเพิ่มเติม...

 ที่ห้องประชุม สำนักงานเขตจตุจักร วันนี้(9 ต.ค.60) เวลา 10.00 น. : นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว สภากทม. เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตจตุจักร และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ การดูแลรักษาตัดแต่งต้นไม้ในที่สาธารณะและที่ดินของเอกชน โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พลเอกคนินทร วงศสาโรจน์ พลตำรวจตรีประสพโชค พร้อมมูล นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา นายปกครอง พลเมือง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร น.ส.ศศิชา ทับทิม นายสมบัติ วรสินพัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร พร้อมคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 

อ่านเพิ่มเติม...