RSS

กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

ปรับพื้นผิวถนนซอยร่มเกล้า 23 
  นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่า ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากถนนบริเวณซอยร่มเกล้า 23 มีสภาพชำรุด เป็นหลุมบ่อ ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขด้วย นั้น สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจ

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. ชี้แจงข่างร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2561

ชี้แจงกรณีรถไฟฟ้า BTS ยังไม่ใช้ระบบตั๋วร่วม “แมงมุม”
  นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวว่า ตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าว กระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมอบบัตรโดยสารร่วม “แมงมุม” เพื่อให้ใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสี

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561

จัดระเบียบผู้ค้าพร้อมปรับภูมิทัศน์ซอยสาทร 13
  นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. กล่าวตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าว ประชาชนแจ้งว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย บริเวณซอยสาทร 13 ถนนสาทร เนื่องจากไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร นั้น จากการตรวจสอบพบว่าบริเวณดังกล่าว ได้ยกเลิกให้เป็นจุดผ่อนผันทำการค้า และเพื่อเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขัน 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 256

นำร่องคัดแยกขยะพลาสติกแก้ปัญหาน้ำท่วมขังที่เขตคลองเตย
 
  นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าว ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ เขตคลองเตย ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี ซึ่งจากการสำรวจ พบสาเหตุหลักเกิดจากปัญหาขยะอุดตันทางระบายน้ำและส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก นั้น 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561

งบประมาณในการบริหารจัดการหอศิลป์ฯ
   นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. กล่าวกรณี สื่อมวลชนวิจารณ์แนวทางการพัฒนาเมืองภายใต้โครงการขนาดใหญ่ อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่สาธารณะในกรุงเทพฯ ขณะที่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบกลับไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพราะไม่มีการเปิดรับฟังเสียงของภาคประชาชน ซึ่งเป็นความย้อนแย้งในนโยบายและการดำเนินงานบางอย่างของหน่วยงานภาครัฐ โดยยกตัวอย่างโครงการของ กทม. 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 2561

 
แก้ไขฝาท่อระบายน้ำชำรุด
  นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่า ฝาปูนปิดท่อระบายน้ำ บริเวณซอยนาคนิวาส 53 และบริเวณซอยโชคชัย 4 ที่ 78 แยก 21 มีสภาพชำรุด เกรงจะเกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรผ่านไป–มาในบริเวณดังกล่าว ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมด้วย นั้น สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาตรวจสอบบริเวณดังกล่าว 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย. 2561

ตรวจสอบการบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวตามที่สื่อมวลชนวิจารณ์ กรณีเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มอบให้ผู้แทนแต่ละชุมชนไปแล้วหลายรอบ ได้ตรวจสอบมีการนำไปใช้ถูกต้องหรือไม่ นั้น ขอชี้แจงว่า เงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นเงินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานเงินขวัญถุง เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่13 มิ.ย. 2561

กวดขันผู้ค้าย่านเยาวราช
  นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่า ร้านค้าบริเวณถนนเยาวราช ทั้งที่เป็นแผงค้าในตลาด หรือร้านจำหน่ายอาหาร ส่วนใหญ่มีชาวจีนเป็นเจ้าของกิจการ อีกทั้งสินค้าที่จำหน่ายล้วนนำเข้ามาจากประเทศจีน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและกวดขันว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ นั้น 

อ่านเพิ่มเติม...

ประสานหน่วยงานจัดเก็บสายสื่อสารให้เป็นระเบียบ

นายโสภัณฑ์ วงศ์ดวงคำพู ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. กล่าวว่า ตามที่ประชาชนแจ้งว่า บริเวณสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง มีสายสื่อสารห้อยต่ำระโยงระยาง ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เกรงจะเป็นอันตรายต่อประชาชน นั้น สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ และมีหนังสือประสานบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณดังกล่าวแล้ว