ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตหลักสี่   รับสมัครสอบและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา และนักพัฒนาสังคม ตำแหน่งนักบริหารเงินออม จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ชั้น 5)  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ก.ค.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7426 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/laksi

เขตดอนเมือง    รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนประจำรถ (รถยกกระเช้า) บ1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) ส1 จำนวน 1อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2565 9405 ต่อ 5308 ในวันและเวลาราชการ

เขตประเวศ    รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร           ในพื้นที่เขตประเวศ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 5) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ก.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2328 7812 ต่อ 6377 วันและเวลาราชการ

                                                -----------------  (อิทธิพล...สปส. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner