ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตปทุมวัน   รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา (ชั้น M) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6 ก.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2214 1047 ในวันและเวลาราชการ

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย    รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนวัดคณิกาผล ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ก.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2282 4887 ต่อ 6426 ในวันและเวลาราชการ

เขตประเวศ    รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 1) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 ก.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โทร. 0 2328 7149 ต่อ 6357 ในวันและเวลาราชการ

                                                                        -----------------  (อิทธิพล...สปส. รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner