ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตบางซื่อ   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2556 0443 ในวันและเวลาราชการ

เขตบางกะปิ  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถยกกระเช้า) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถอเนกประสงค์) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคนประจำรถ (รถยกกระเช้า) บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2377 5494 ต่อ 5759 ในวันและเวลาราชการ

                                                                        -----------------  (อิทธิพล...สปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner