ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตวัฒนา   รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2381 8930 ต่อ 7008 ในวันและเวลาราชการ

เขตทวีวัฒนา    รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2441 4976 ต่อ 5510 ในวันและเวลาราชการ

เขตบางซื่อ    รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้วันที่ 22มิ.ย. 61สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2556 0443 ในวันและเวลาราชการ

                                                                        -----------------    (อิทธิพล...สปส. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner