ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

 

เขตบางรัก รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 25 อัตรา คนสวน บ1 จำนวน 1 อัตรา 

ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2236 1395 ต่อ 6205 ในวันและเวลาราชการ

 

เขตสาทร รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (ลูกจ้างโครงการ) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 13 อัตรา ตำแหน่งตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งตำแหน่งพนักงาน ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงาน ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2212 8112 ต่อ 7205 ในวันและเวลาราชการ

 

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ พี่เลี้ยง และตำแหน่ง พนักงานทั่วไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 0 2326 7711 หรือ โทร. 1555

 

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยด้านสาธารณสุข และตำแหน่ง พนักงานช่วยงานด้านสารสนเทศ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 0 2203 2857 หรือ โทร. 1555

 

----------------- (อิทธิพล...สปส. รายงาน)

 

e-max.it: your social media marketing partner