ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตป้อมปราบฯ  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 2) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 มิ.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2282 4902 ต่อ 6426 ในวันและเวลาราชการ

เขตคันนายาว  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอิลมุน (สุเหร่าแดง) ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 379 9956 ในวันและเวลาราชการ

เขตราษฎร์บูรณะ  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุก 4 ล้อ) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มิ.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0 2427 4727 ต่อ 6807 ในวันและเวลาราชการ

                                                                        -----------------       (อิทธิพล...สปส. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner