ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการระบายน้ำ      รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 20 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ (ชั้น20) อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 61 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2246 0259 ต่อ 2224 ในวันและเวลาราชการ

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย    รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยปฏิบัติราชการ ในโรงเรียนวัดคณิกาผล สังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 61 และรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนวัดคณิกาผล โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่วันที่ 28 พ.ค. – 18 มิ.ย. 61 ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 2) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2282 4887 ต่อ 6426 ในวันและเวลาราชการ

เขตสัมพันธวงศ์     รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (โยธา) บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 9 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1 จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถเก็บไขมัน) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ระหว่างวันที่ 1– 15 มิ.ย. 61  สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2237 4541 ต่อ 7157 – 8 ในวันและเวลาราชการ

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์เอราวัณ)    รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ประจำสำนักงาน) จำนวน 1 อัตรา และรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ชั้น 1) อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกทม. (ศูนย์เอราวัณ) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มิ.ย. 61 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2220 7570  ในวันและเวลาราชการ

                                                                        -----------------       (นักบุญ...สปส. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner