รับสมัครงาน 24 พ.ค. 2561

 

1. สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 2) ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับทุน สามารถดูรายละเอียดรวมถึง

ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักการศึกษา http://bangkok.go.th/bangkokeducation กำหนดยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2437 6631 – 5  หรือ โทร. 1555

 

 2. สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส 1 สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานเลขานุการ โทร. 0 2246 0259 หรือ โทร. 1555
 
 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน 16 อัตรา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานสื่อสาร พนักงานทั่วไป และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 0 2289 7386 และ 0 2289 7387 หรือ โทร. 1555
 
 
e-max.it: your social media marketing partner