foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

1857300
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
9158
10302
67912
1691029
195084
352528
1857300

Your IP: 54.163.61.66
2017-12-14 22:07

Facebook กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตบางเขน  รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งคนประจำรถ (รถเก็บไขมัน) บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2972 9960 ต่อ 5856 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตสายไหม รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ส1 จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2158 7349 ต่อ 7258 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

นางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พ.ย. 60 

อ่านเพิ่มเติม...

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

 

สำนักงานเขตธนบุรี รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก 6 ล้อ) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 11 อัตรา และตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 10 – 30 พ.ย. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2465 0025 ต่อ 5647 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          เขตวังทองหลาง  รับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตวังทองหลาง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม จำนวน 1อัตรา โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก จำนวน 1อัตรา และโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว จำนวน 1อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตวังทองหลางที่ต้องการทำการสอน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ต.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2538 5350 ต่อ 6980 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักเทศกิจ  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการสำนักเทศกิจ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ต.ค. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2465 0532 ต่อ 3320 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย    รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและครูสอนภาษาจีน เพื่อช่วยปฏิบัติราชการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 4 โรงเรียน ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 2) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ต.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2282 4887 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง www.bangkok.go.th/pomprapsattruphai หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.เปิดรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานตลาด

นายจิรัฏฐ์ จึงภัทรนิษฐ์ ประธานกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักงานฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับจ่าหน้าซองถึงฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ชั้น 5 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็บมุมซองว่า “เพื่อการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานตลาด”ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 60

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          เขตบางคอแหลม     รับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาภาษาอังกฤษ จำนวน 1อัตรา และครูสอนภาษาจีน จำนวน 1อัตราปฏิบัติงานที่โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5ต.ค. 60สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2289 0664ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...