เอกอัครราชทูตคาซัคสถานเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าฯกทม.

คู่ฮาพาตะลอน EP. 6 พามาเยี่ยมชมศูนย์พักพิงสุนัข เขตประเวศ

สถานพักพิงสุนัข กรุงเทพมหานคร

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตพระโขนง  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงาน  ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงาน ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไมไฮโดรลิก) ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 เม.ย. 61 สอบถามเติมโทร. 0 2311 2510 ต่อ 6542 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักพัฒนาสังคม  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูช่วยสอน ส1 (อาหารและโภชนาการ) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) ระหว่างวันที่ 17 -24 เม.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2248 6210 ต่อ 3947 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตวังทองหลาง  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 11 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคนสวน จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 เม.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2530 1740 ต่อ 6955 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตสายไหม  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน  1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เม.ย. 61 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2158 7357 ต่อ 7258 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรานายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตสายไหม รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1 จำนวน 1 อัตร และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 5 เม.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2158 7349 ต่อ 7256 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักพัฒนาสังคม รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ (ชั้น 6) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ก.พ. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2248 6210 ต่อ 3947 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561

สาทรเปิดรับอาสาสมัคร

นายชนะพนธิ์ ศรีรัตนพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครฯ ตำแหน่งอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครบ้านหนังสือ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 61

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

 
นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้
 
สำนักอนามัย กทม.      รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนประจำรถ บ1 จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 6 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย อาคารธานีนพรัตน์ (ชั้น 4) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2245 2615 ต่อ 2711 ในวันและเวลาราชการ
 

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (ชั้น 5) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ม.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2621 1187 ต่อ 1506 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3830944
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
11432
10276
30137
3712869
288451
471627
3830944

Your IP: 54.80.87.250
2018-04-24 19:12

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์