เอกอัครราชทูตคาซัคสถานเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าฯกทม.

คู่ฮาพาตะลอน EP. 6 พามาเยี่ยมชมศูนย์พักพิงสุนัข เขตประเวศ

สถานพักพิงสุนัข กรุงเทพมหานคร

ข่าวประกวดราคา วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561

 1. โรงเรียนวัดดิสานุการาม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผู้ประสงค์จะรับประกันภัยที่ขอให้ยื่นข้อเสนอในการประกันอุบัติเหตุฯ สำหรับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดดิสานุการาม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในวันที่ 1 พ.ค. 61 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. และคณะกรรมการฯจะได้คัดเลือกผู้รับประกันภัยที่เหมาะสมในวันที่  2 พ.ค. 61 เวลา 10.30 น. ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนวัดดิสานุการาม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สอบถามโทร. 0 2223 5069 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

1. สำนักงานเขตคลองสามวา กทม. การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผู้ประสงค์จะรับประกันขอยื่นข้อเสนอในการประกันอุบัติเหตุฯ สำหรับนักเรียนได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคลองสามวา ในวันที่ 17 เม.ย. 61 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. และคณะกรรมการฯ จะได้คัดเลือกผู้รับประกันภัยที่เหมาะสมในวันที่ 18 เม.ย. 61 เวลา 13.00 น. ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคลองสามวา สอบถามโทร. 0 2548 0328 ในวันและเวลาราชการ
                                                                             -----------------------     (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561

1. สำนักงานเขตดินแดง กทม. ประกวดราคาให้เช่าสถานที่ในสำนักงานเขตดินแดงเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีกำหนดระยะเวลาให้ใช้สถานที่ 3 ปี ผู้สนใจขอรับใบเสนอราคาได้ที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 เม.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ผู้ยื่นประกวดราคายืนใบเสนอราคาได้ในวันที่ 19 เม.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.15 น. ณ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตดินแดง สอบถามโทร. 0 2245 3379 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561

1. สำนักงานเขตดินแดง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน  395 รายการ อาทิ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล พัดลมแบบตั้งโต๊ะ เก้าอี้เหล็กที่นั่งพนักพิงบุฟองน้ำ เครื่องคอมพิวเตอร์ และรถจักรยานยนต์ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่  24  เม.ย. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานร่มโพธิ์ร่มไทร หน้าสำนักงานเขตดินแดง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตดินแดง

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561

  1. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำนักการแพทย์ กทม. เชิญชวนเสนอราคาการจัดหา ผู้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหารและผลไม้ จำนวน 3 ร้านและ 1 ชุ้ม รวม 4 ร้านค้า ภายในศูนย์อาหารของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มี.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.ได้ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ยื่นซองเสนอราคาพร้อมลงทะเบียนผู้เสนอราคาและวางหลักประกันซอง ในวันที่ 2 เม.ย. 61 เวลา 10.00-10.30 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารคุณแม่อบทิพย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

 1. สำนักงานเขตบึงกุ่ม กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน  793 รายการ อาทิ ลิฟท์ เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล และรถบรรทุก ขนาด 1 ตันฯลฯ กำหนดลงทะเบียนพร้อมวางหลักประกันซองเข้าสู้ราคา ในวันที่ 9 เม.ย. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป  ณ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบึงกุ่ม ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบึงกุ่ม ขอดูพัสดุทั้งหมดของฝ่ายต่างๆ และโรงเรียนตามที่ระบุข้างต้นตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 เม.ย. 61 เวลา 10.00-15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561

1. สำนักงานเขตยานนาวา กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน  1,182 รายการ อาทิ เก้าอี้เหล็กบุนวม ใช้ในห้องประชุม โต๊ะทำงานระดับ 7-9 ไมโครโฟนคออ่อน เตรื่งตัดหญ้าแบบสายสะพายฯ และรถจักรยานยนต์ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 10 เม.ย. 61  ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตยานนาวา  ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตยานนาวา สอบถามโทร. 0 2294 2395 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

1. สำนักงานเขตพระนคร กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน  214 รายการ อาทิ รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน พัดลมไอน้ำ เก้าอี้เหล็กที่นั่งพนักพิงบุฟองน้ำ เครื่องปรับอากาศ และรถจักรยานยนต์ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่  22 มี.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบริรักษ์ราชา  ชั้น 5 อาคาร 2 สำนักงานเขตพระนคร ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายต่างๆ และโรงเรียนตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้เรียบร้อยก่อนวันเข้าสู้ราคา หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตพระนคร

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561

1. สำนักงานเขตบากอกน้อย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน  974 รายการ อาทิ เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6    เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล พัดลมไอน้ำ และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคา  ในวันที่ 22 มี.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคาร A สำนักงานเขตบางกอกน้อย ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางกอกน้อย

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3830941
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
11429
10276
30134
3712869
288448
471627
3830941

Your IP: 54.80.87.250
2018-04-24 19:11

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์