RSS

มีนบุรีชวนซื้อสินค้าราคาถูก ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะค่าครองชีพสูง โดยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก เสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีเขตมีนบุรี เป็นประจำทุกเดือน (ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน) โดยเดือน เม.ย. 61 นี้ จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มิ.ย. 61 เวลา 09.00-15.00น. ณ บริเวณด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรี จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และเลือกซื้อสินค้าราคาถูกเพื่อลดค่าครองชีพได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต / - 3 - วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้งดงาม ดังนี้

เขตสาทร    วันที่ 26 มิ.ย. 61  เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณ ถ.พระราม 4 จากแยก ถ.เชื้อเพลิง ถึงแยกตัด ถ.สาทรใต้

เขตสวนหลวง    วันที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 09.00–13.00 น. ณ ถ.พัฒนาการ ถ.อ่อนนุช ถ.ศรีนครินทร์ ถ.พระรามเก้า

อ่านเพิ่มเติม...

บางเขนเชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. กล่าวว่า เขตฯ จัดกิจกรรมโครงการตลาดชุมชนคนบางเขน  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 ก.ค. 61บริเวณภายในสำนักงานเขตบางเขน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้มาติดต่อราชการกับเขตฯได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและโดดเด่น ภายในพื้นที่หลากหลายประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากผ้าขาวม้า บัวบูชาจากดินไทย เครื่องประดับหินสี ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกสาน และกระเป๋าผ้าเส้นสายลายผ้า เป็นต้น ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าดังกล่าวได้ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2521 0666ต่อ 5884–5 

                                                                        -----------------  (ปชส...เขตบางเขน รายงาน)

สาทรตรวจผู้ค้าแผงลอยในพื้นที่

นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ จะดำเนินการตรวจแนะนำด้านกายภาพลักษณะของร้านจำหน่ายอาหาร แผงลอย ตลาดในพื้นที่ โดยการตรวจคุณภาพอาหารสดทางเคมีด้วยชุดทดสอบ Test Kit  และตรวจอาหาร         ที่ปรุงสำเร็จทางด้านจุลชีววิทยา ด้วยชุดตรวจ Sl 2และตรวจความสะอาดของมือผู้สัมผัสอาหาร รวมถึงภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุอาหารการตรวจ และเฝ้าระวังพร้อมให้คำแนะนำด้านสุขลักษณะ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบการเกิดจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้ประชาชนผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ปราศจากโรค เนื่องจากได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังชวนร่วมงาน “ตลาดนัดรีไซเคิล"

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรม "ตลาดนัดรีไซเคิล" ในวันที่ 27 มิ.ย. 61เวลา 08.00-16.00 น. ณ บริเวณสำนักงานเขตลาดกระบัง ทั้งนี้ ขอเชิญชวนข้าราชการ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ ร่วมเลือกซื้อสินค้าในงานตลาดนัดรีไซเคิล ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2326 9013

                                                                        -----------------  (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

 

 

ภาษีเจริญประชุมคณะกรรมชุมชน

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ในวันที่ 2 ก.ค. 61 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตภาษีเจริญ เพื่อแจ้งข้อราชการหรือข้อแนะนำต่าง ๆ เพื่อคณะกรรมการชุมชนจะได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับชุมชน โดยมีหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจในพื้นที่เข้าร่วมการประชุม เช่น ทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง และองค์การโทรศัพท์ เป็นต้น

                                                                        -----------------  (ปชส...เขตภาษีเจริญ รายงาน)

ลาดกระบังแจ้งประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานประชาคมเอดส์ ระดับเขต 29 มิ.ย.นี้

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดการประชุมกรรมการศูนย์ประสานประชาคมเอดส์ ระดับเขต เขตลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 29 มิ.ย. 61 เวลา 14.00-16.00 น. ทั้งนี้ เพื่อระดมความร่วมมือ ทรัพยากรต่างๆ อีกทั้งให้เกิดกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งเป็นการบูรณาการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

                                                                        -----------------  (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)