เอกอัครราชทูตคาซัคสถานเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าฯกทม.

คู่ฮาพาตะลอน EP. 6 พามาเยี่ยมชมศูนย์พักพิงสุนัข เขตประเวศ

สถานพักพิงสุนัข กรุงเทพมหานคร

ลาดพร้าวออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะร่วมออกตรวจพื้นที่เพื่อตรวจดูความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที ตามมาตรการ “ทำได้ ทำทันที” สนับสนุนนโยบาย “NOW moving  forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 เม.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ บริเวณ ถ.ลาดพร้าววังหินและซอยแยก หากประชาชนท่านใดมีปัญหาเดือดร้อนหรือพบเห็นเหตุรำคาญ ขอให้แจ้งเขตฯ โทร. 0 2539 7780

อ่านเพิ่มเติม...

สายไหมจัดอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ กำหนดจัดอบรมโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมภาคการเกษตรไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตน สามารถสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรด้านต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างครบวงจร โดยกำหนดอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ซึ่งจะดำเนินการอบรมให้ความรู้  ในวันที่ 27 เม.ย. 61 ณ ชุมชนหมู่บ้านอรุณนิเวศน์ และวันที่ 30 เม.ย. 61 ชุมชนวัดหนองใหญ่ เวลา 09.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังเตือนประชาชนรับมือพายุร้อน

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย  มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 24-27 เม.ย. 61 ซึ่งประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและฟ้าผ่า กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยจะมีผลกระทบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วง 24-25 เม.ย. 61 ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่ 24-27 เม.ย. 61 ทั้งนี้ เขตฯ มีความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ของประชาชน จึงขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เขตลาดกระบัง ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

มีนบุรีเตือนอันตรายเด็กเล่นน้ำช่วงปิดเทอม

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. กล่าวว่า เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน เด็กนักเรียนมักทำกิจกรรมต่างๆ  ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่พบว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ หากผู้ปกครองไม่ช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิด คือ การไปเล่นน้ำ  ตามแหล่งน้ำต่างๆ เช่น คลอง บึงน้ำสาธารณะ สระว่ายน้ำ เขตฯ จึงขอเตือนให้ผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแล บุตรหลาน และเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น ไม่ควรปล่อยเด็กเล่นน้ำตามลำพัง หรือหากไปเล่นน้ำตามสระว่ายน้ำก็ควรเลือกสถานที่ที่ปลอดภัย มีอุปกรณ์ป้องกันพร้อม และมีผู้ดูแลที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทัน

อ่านเพิ่มเติม...

ป้อมปราบฯ และดอนเมือง ประชุมกรรมการชุมชนในพื้นที่

สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารเขต และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชน ดังนี้

เขตป้อมปราบฯ   นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดประชุมกรรมการชุมชน ประจำเดือน เม.ย. 61 ในวันที่ 30 เม.ย. 61 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขต ชั้น 6

อ่านเพิ่มเติม...

บางเขนสร้างจิตสำนึกผู้ประกอบการร่วมเฝ้าระวังมลพิษ

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแนะนำด้านสุขลักษณะสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขึ้น เพื่อควบคุมและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากมลภาวะทางอากาศ น้ำ เสียง และมลภาวะด้านอื่นๆ จากสถานประกอบการ และเป็นการตรวจสอบทางด้านสาธารณสุขของสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2544 และสร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหามลภาวะต่างๆ ที่เกิดจากการประกอบกิจการด้วย ซึ่งเขตฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแนะนำด้านสุขลักษณะตามหลักการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

หนองจอกชวนนำขยะแลกต้นไม้

นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะแลกต้นไม้ขึ้น  ในวันที่ 27 เม.ย. 61 เวลา 09.00–14.00 น. ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเขตหนองจอก จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ นำขยะรีไซเคิลมาแลกไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวัน ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2543 2086

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตนัดวันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่

เขตบางขุนเทียน   นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กทม. เปิดเผยว่า เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เขตฯ จึงกำหนดให้บริการกำหนดเวลาทิ้ง นัดเก็บขนมูลฝอย ขยะวัสดุรีไซเคิลและขยะอันตราย ในวันที่ 29 เม.ย. 61      เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ โครงการ 53/2 ซ.สะแกงาม 14 แขวงแสมดำ โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์จะทิ้งขยะนำขยะสิ่งของเหลือใช้ มาวางไว้บริเวณหน้าบ้านของตน เพื่อเขตฯ ดำเนินการจัดเก็บและนำไปกำจัดโดยวิธีที่เหมาะสมถูกต้องต่อไป โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2415 0138

อ่านเพิ่มเติม...

คลองสานประชารัฐร่วมใจ

นางตวงพร ทรัพย์สาคร ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. กล่าวว่า เขตฯ ดำเนินการจัดทำแผนประชารัฐร่วมใจ  สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยกลไกของประชารัฐในระดับชุมชนซึ่งทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เพื่อสนับสนุน ขยายการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด เวลา 17.00-18.00 น. โดยในวันที่ 26 เม.ย. 61 ณ ชุมชนสองร้อยห้อง และวันที่ 27 เม.ย. 61 ชุมชนศาลเจ้าอาเหนียวและชุมชนหลังโรงภาพยนตร์ไทย

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3830954
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
11442
10276
30147
3712869
288461
471627
3830954

Your IP: 54.80.87.250
2018-04-24 19:12

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์