foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2942758
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
1041
17325
31355
2789439
336840
503863
2942758

Your IP: 54.163.53.153
2018-02-20 02:51

Facebook กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

 
   ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (15 ก.พ.61)เวลา 10.00 น. เรือโทวารินทร์ เดชเจริญ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะรองประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและวิธีการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร นำคณะกรรมการวิสามัญฯ ประกอบด้วย  พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายชาตรี วัฒนเขจร รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากสำนักงานเขตบางกะปิ เขตประเวศและเขตสวนหลวง เดินทางมาศึกษาดูงานการจ้างเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยของเมืองพัทยา โดยมี นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประสภาสภาเมืองพัทยา นายอธิพัธร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา และนายสุธีร์ ทัพหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย  

อ่านเพิ่มเติม...

 
(14 ก.พ.61) เวลา 10.30 น. ร.ต.อ.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 5) ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกสภากทม.
 

อ่านเพิ่มเติม...

 
          ร้อยตำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สภากรุงเทพมหานครกำหนดจัดการสัมมนาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สภากรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ เขตหลักสี่ ซึ่งในพิธีเปิด สภากรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจากนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมบรรยาย ในหัวข้อ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางแผนการปฏิรูปประเทศ  
 
 การจัดทำยุทธศาสตร์สภากรุงเทพมหานครกำหนดจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการตามภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และการบริหารงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อพัฒนาสภากรุงเทพมหานครให้ก้าวทันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งให้สภากรุงเทพมหานครได้เป็นต้นแบบในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 

อ่านเพิ่มเติม...

ที่ห้องประชุมศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ ( 8 ก.พ.61) เวลา 13.00 น.นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา สภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาแผนการพัฒนาและกิจกรรมให้บริการของศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานรวมทั้งความคืบหน้าโครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5/2561 โดยมี นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. และผู้อำนวยการศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและลงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

 
        ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร (5 ก.พ.61)เวลา 10.30 นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่2 เป็นประธานให้การต้อนรับนายเบค จองฮอน ประธานคณะกรรมการวางแผนและเศรษฐกิจ สภาเมืองซูวอน สาธารณรัฐเกาหลี และสมาชิกสภาจำนวน 8 คน ในโอกาสเยือนสภากรุงเทพมหานครเพื่อเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับนโยบายหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นของสภากรุงเทพมหานคร การดำเนินนโยบายและความท้าทายในการดำเนินนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในอนาคต โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพนคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ 
 

อ่านเพิ่มเติม...

       ที่อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เทศบาลนครเชียงราย เวลา 09.00 น.: ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร นำคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย ในหัวข้อการบริหารงานที่เป็นเลิศด้านการศึกษาของเทศบาลนครเชียงรายการเตรียมการกำจัดขยะมูลฝอยและการบำบัดน้ำเสียและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูรัช วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลฯและท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม...

 
 ที่ พระตำหนักดอยตุง ไร่แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วานนี้( 1 ก.พ.61) เวลา 11.00 น. สภากรุงเทพมหานคร นำโดย ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เดินทางเข้ารับฟังการบรรยาย โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินการของโครงการฯ  ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเป็นการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ตามโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว เพื่อหาแนวทางการบูรณาการการทำงานของกรุงเทพมหานคร  นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

อ่านเพิ่มเติม...

 ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพนคร วันนี้( 31 ม.ค.61) เวลา 15.30 น. : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายโทชิโอะ โยชิมูระ ประธานสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย- ญี่ปุ่น สภาจังหวัดฟุกุโอกะ คณะผู้แทนจากสภาจังหวัดฟุกุโอกะ  ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดฟุกุโอะกะประจำกรุงเทพนคร ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

 
(31 ม.ค.61) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ 1 (ครั้งที่4) ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากทม.
 

อ่านเพิ่มเติม...