ตรวจความเรียบร้อยการตกแต่งภายในอาคาร Tower 1

(2 ก.ค.60) เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจอาคาร Tower 1 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ อาคาร Tower 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร Tower 1 ซึ่งการก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้เสร็จแล้ว จากการที่มาดูในวันนี้เป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยในการตกแต่งภายใน ซึ่งหลังจากการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุงเทพมหานครได้งบประมาณมาอีกส่วนหนึ่ง เพื่อใช้สำหรับการตกแต่งภายในอาคาร Tower 1 ซึ่งมีทั้งหมด 37 ชั้น โดยการทำงานตกแต่งทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย.60 คือวันศุกร์ที่ผ่านมา จากการมาตรวจสอบผู้รับจ้างยืนยันว่าได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว ซึ่งหลังจากการทำงานเสร็จแล้วจะมีคณะกรรมการตรวจการจ้างของสำนักการโยธาเข้ามาตรวจสอบ ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.60 คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะอยู่ในช่วงที่สำนักการโยธาจะเข้ามาตรวจสอบเพื่อตรวจรับงาน เมื่อผู้รับจ้างร่วมตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว ถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้างยังไม่ตรวจรับ นั่นหมายความว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ จากการตรวจดูความเรียบร้อยในวันนี้แล้วพบว่ายังมีอีกหลายจุดที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง รวมทั้งการทำความสะอาดพื้นที่ โดยให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างสามารถตรวจรับงานได้
----- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner