BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวสำนักงานเขต

ลาดกระบังจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล“ขยะสร้างบุญ สนับสนุนการศึกษา”

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล “ขยะสร้างบุญ สนับสนุนการศึกษา” เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 ก.ค. 60 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง แขวงคลองสองต้นนุ่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง แล้วนำขยะมาใช้ประโยชน์ตามหลักการ ขยะ คือ ทรัพยากร และเป็นการสร้างวินัยให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยสามารถร่วมบริจาควัสดุรีไซเคิลได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2326 9013

-----------------        (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

 

บางเขนให้บริการขอเลขที่บ้านผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า เขตฯ โดยฝ่ายทะเบียนได้เปิดให้บริการขอกำหนดบ้านเลขที่ (กรณีปลูกสร้างบ้านใหม่) ให้กับประชาชนที่สร้างบ้านแล้วเสร็จ ประสงค์จะขอกำหนดบ้านเลขที่ สามารถยื่นคำร้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานผ่าน E-mail:tabienbangkhen@gmail.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และลดภาระค่าใช้จ่าย ในการเดินทางมาติดต่อราชการหลายครั้ง ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2521 0666 ต่อ 5859–62

-----------------        (ปชส...เขตบางเขน รายงาน)


 

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตสวนหลวง ว่าที่ร้อยตรี สมสิทธิ์ คงธนสารสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานในพื้นที่ โดยดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ เก็บขนมูลฝอย เก็บกวาดใบไม้ สิ่งของเหลือใช้เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้ศาสนสถานในพื้นที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี ในวันที่ 28 มิ.ย. 60 เวลา 09.00–13.00 น. ณ วัดปากบ่อ ซ.อ่อนนุช 35 ถ.อ่อนนุช

เขตคลองสาน นางตวงพร ทรัพย์สาคร ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า ทางสาธารณะและป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ โดยในวันที่ 27 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ถ.เจริญนคร บริเวณสะพานเจริญนคร 2–3 เวลา 14.00-16.30 น. ถ.สมเด็จเจ้าพระยา บริเวณโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาฯ – ไฟแดงท่าดินแดง และวันที่ 28 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. ถ.เจริญนคร บริเวณ สะพานเจริญนคร 3–4 เวลา 14.00-16.30 น. ถ.ลาดหญ้า ซ.ลาดหญ้า 8-10 เพื่อให้ถนนทุกสายมีความสะอาด ปลอดภัย และไร้ฝุ่น สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2437-5279 ต่อ 5073

เขตลาดพร้าว นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยดำเนินการกวาดและล้างผิวจราจร ทางเท้า ตะแกรงระบายน้ำ ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง เสาไฟฟ้า สะพานลอยคนข้าม และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ รวมถึงพัฒนาทำความสะอาดวัดและศาสนสถาน พัฒนาทำความสะอาดเส้นทางลัดและที่รกร้างว่างเปล่า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ดังนี้ วันที่ 29 มิ.ย. 60 บริเวณหลังทางจักรยาน ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วันที่ 30 มิ.ย. 60 ถ.โชคชัย 4 ซ.69 และ 78 และวันที่ 1 ก.ค. 60 ถ.มัยลาภ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2539 8246

เขตวังทองหลาง นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ โดยในวันที่ 29 มิ.ย. 60 ซ.ลาดพร้าว 81, 99, 101 วันที่ 30 มิ.ย. 60 ถ.ลาดพร้าว จากแยก ถ.ประดิษฐ์มนูธรรมถึงคลองลาดพร้าว โดยดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดขยะมูลฝอย เศษวัสดุและป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ตัดแต่งกิ่งไม้ใบหญ้า และจัดเก็บวัชพืช เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2530 1740 ต่อ 6976

เขตดอนเมือง นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนแผนปฏิบัติงานพัฒนาทำความสะอาด ถนน ตรอกซอย และสะพานลอยคนเดินข้ามในพื้นที่ เพื่อดูแลรักษาความเป็นระเบียบ รวมทั้งปรับสภาพภูมิทัศน์ ให้เรียบร้อยและสวยงาม โดยดำเนินการกวาดล้างผิวจราจร ทางเท้า เส้นทางลัดและที่รกร้างว่างเปล่า ตะแกรงระบายน้ำ ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง เสาไฟฟ้า สะพานลอยคนเดินข้าม และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในวันที่ 30 มิ.ย. 60 เวลา 09.00–12.00 น.บริเวณชุมชนพัฒนาประชาอุทิศ ถ.วิภาวดีรังสิต สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2565 9414

-----------------        (ปชส...เขต รายงาน)

 

ลาดดกระบังตรวจจับควันดำ-เสียงดังร่วมกับบก.จร.

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และฝ่ายเทศกิจ  ลงพื้นที่ร่วมตรวจวัดควันดำ-เสียงดัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจของกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ในวันที่ 28 มิ.ย. 60 เวลา 10.00-12.00 น. บริเวณ ถ.ร่มเกล้า ซ.ร่มเกล้า 30-52 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหรือผู้ประกอบการขนส่ง ไม่นำรถที่ก่อมลพิษทางอากาศและเสียงมาใช้ อันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน

-----------------        (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

 

ลาดพร้าวลงพื้นที่ตรวจร่วมด้านความปลอดภัยฯ

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำโครงการ “การเพิ่มขีดความสามารถ  ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน” และได้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการร่วมด้านความปลอดภัยเขตลาดพร้าว โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดพร้าว สถานีดับเพลิงเขตลาดพร้าวและบางเขน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตลาดพร้าว และอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตลาดพร้าว เพื่อดำเนินการออกตรวจเยี่ยมชุมชน เฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและภยันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ป้องกันภัยในชุมชน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทันที ตามมาตรการ “ทำได้ ทำทันที” เพื่อสนองต่อนโยบาย “NOW! ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยออกตรวจร่วมฯ ในวันที่ 28 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง ถ.นาคนิวาส ซ.21 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายเทศกิจฯ โทร. 0 2539 7774

-----------------        (ปชส...เขตลาดพร้าว รายงาน)

 

ธนบุรีจัดอบรมให้ความรู้ตามแผนปฏิบัติราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร

นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาล เรื่องหลักจริยธรรม โดยกำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “การกระทำทุจริตฯ และการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน” และ “วินัย/แนวทางการลงโทษทางวินัย/ประมวลจริยธรรม”  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ 27 มิ.ย. 60 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตธนบุรี สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5607 และ 5608

-----------------        (นิรามัย...เขตธนบุรี รายงาน)


 

เชิญชวนชาวลาดกระบัง สมัครเข้ารับการคัดเลือก “แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร”

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ “วันแม่” ประจำปี 2560 เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งเสริมสร้างปลุกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมเรื่องความกตัญญูกตเวที โดยยกย่องเชิดชูเกียรติ “แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ให้เป็นที่ตระหนักแก่สังคมทั่วไป เขตฯ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปสมัครคัดเลือก “แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” เพื่อเป็นตัวแทนสำนักงานเขตลาดกระบัง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มิ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2326 6288

-----------------        (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11