BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนสภากทม. เดินหน้าสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกับสภาจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น

(16 มิ.ย. 60) เวลา 14.10 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น ที่ศาลาว่าการจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น : นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2 ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 11 คน เข้าเยี่ยมคารวะนายฮิเดกิ โอมุระ ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาเยือนตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างวันที่ 16–19 มิ.ย. 60

รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2 กล่าวว่า สภากรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับจังหวัดไอจิ   มาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด (นายฮิเดกิ โอมุระ) ได้เดินทางไปลงนามในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง จังหวัดไอจิกับกรุงเทพมหานคร ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 55 ได้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับเยาวชนจังหวัดไอจิ ซึ่งภาคเอกชน บริษัทและองค์กรของจังหวัดไอจิ  ที่มีสาขาอยู่ในประเทศไทย และตั้งชมรมไอจิไกขึ้น ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2532 รวมมูลค่าทุนการศึกษาจนถึงปัจจุบันกว่า 4 ล้านเยน

ต่อจากนั้นเวลา 14.50 น. คณะสภากรุงเทพมหานครได้เข้าเยี่ยมคารวะนายฮารุมิ นาคาโนะ ประธานสภาจังหวัดไอจิ และสมาชิกสภาจังหวัดไอจิ

ทั้งนี้ นายนิรันดร์ กล่าวว่า ในการเดินทางมาเยือนจังหวัดไอจิในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากสภากรุงเทพมหานครมีโอกาสต้อนรับนายชินจิ อิวามูระ ประธานพันธมิตรเพื่อมิตรภาพ ญี่ปุ่น–ไทย แห่งสภาจังหวัดไอจิ และคณะทำงานจำนวน 23 คน ซึ่งได้เดินทางไปเยือนสภากรุงเทพมหานคร เมื่อเดือน ก.พ. 60 ในครั้งนั้นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาจังหวัดไอจิ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนสนทนาในประเด็นต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้ง 2 เมืองต่อไปในอนาคต และสภากรุงเทพมหานครจะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น เหมาะสม อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสภาทั้งสองฝ่ายต่อไปในอนาคต

ด้าน นายฮิเดกิ โอมุระ ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทางสภากรุงเทพมหานครที่เสียสละเวลามาเยือนไอจิ ทั้งนี้ที่กรุงเทพมหานครมีนักลงทุนจากจังหวัดไอจิไปลงทุนเกือบ 1 ใน 3 ของนักลงทุนที่มาจากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด โดยเฉพาะบริษัท โตโยต้า จำกัด มหาชน ซึ่งทั้ง 2 เมืองได้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันมาโดยตลอด ซึ่งในเดือน ก.ค. 60 นี้ เยาวชนของจังหวัดไอจิจะเดินทางมาเยือนกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 คนและในเดือน พ.ย. 60 นักเรียนจากกทม. ก็จะมาเยือน ที่จังหวัดไอจิ จำนวน 20 คน โดยจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกัน นอกจากนี้ทางจังหวัดไอจิได้เชิญชวนคนไทยให้มาท่องเที่ยวจังหวัดไอจิให้มากขึ้นด้วย เนื่องจากที่จังหวัดไอจิมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือวัดไทย ซึ่งมีพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ประดิษฐานอยู่ และมีอายุยาวนานถึง 120 ปี

-----------------                 (วัฒนา...ทีมข่าวสภากทม. รายงาน)

 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพฯ สานต่อภารกิจ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการร่วมกันฟื้นฟูคลองลาดพร้าว เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11