foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2942734
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
1017
17325
31331
2789439
336816
503863
2942734

Your IP: 54.163.53.153
2018-02-20 02:46

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

PrBangkok CH

วิทยุออนไลน์2

ค้นหา

 

นายสว่าง แก้วมณี ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า ตามที่รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560ขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4ก.ค. 60 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของเยาวชนและสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ เขตฯ จึงขอแจ้งข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560ให้กับผู้ประกอบการ อาคารสำนักงาน บริษัท ห้างร้าน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีมาตรการสำคัญที่ประชาชนต้องรับทราบเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง ดังนี้ 1.กำหนดห้ามขายหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20ปี 2.ห้ามให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18ปี เป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 3.ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบใน 4กลุ่มสถานที่ ได้แก่ วัดหรือสถาน

ที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานพยาบาลและร้านขายยา สถานศึกษาทุกระดับ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก ซึ่งหากเจ้าของพื้นที่หรือผู้ดูแลไม่แจ้งความเพื่อดำเนินคดีก็จะมีความผิดปรับ 3,000บาท 4.กำหนดห้ามโฆษณาสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกรูปแบบ             5.ห้ามผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาสูบทำกิจกรรม CSR อุปถัมภ์สนับสนุนบุคคล หรือองค์กร ที่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ  6.ห้ามตั้งวางโชว์ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือซองบุหรี่ ณ จุดขายปลีกที่ทำให้ผู้บริโภคหรือประชาชนมองเห็น        7.ห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นรายมวน  8.เพิ่มโทษผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่เป็นปรับไม่เกิน 5,000บาท และ 9.กำหนดหน้าที่    ให้เจ้าของสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ มีหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ดูแลให้ไม่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่  หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการ เจ้าของสถานที่มีโทษปรับไม่เกิน 3,000บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ              โทร. 0 2580 9264หรือ สายด่วน 1422

 

 

 

                                                          -----------------        (ปชส...เขตมีนบุรี  รายงาน)

Pin It
e-max.it: your social media marketing partner