BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

1. โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลซื้อเครื่องเลเซอร์สลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 อาคารเอื้อประชา โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ก.พ. 59 เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2220 8000 ต่อ 22200-3 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

1. กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ กทม. ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงคลองสามเสน จากถนนพหลโยธินถึงจุดที่กำหนดให้ไปทางถนนพระรามที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 40,0000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่กลุ่มงานการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ก.พ. 59 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. สอบถามโทร. 0 2246 0310 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

1. สำนักการโยธา กทม. ประมูลซื้อแอสฟัลต์ผสมร้อนชนิดละเอียด จำนวน 7,000 ตัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)เนื่องจากงานรายนี้มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือก จึงขอเลื่อนกำหนดการเสนอราคา จากเดิม วันที่ 3 ก.พ. 59 แก้ไขเป็น วันที่ 9 ก.พ. 59 ส่วนข้อความอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศ สอบถามโทร. 0 2246 0290 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

1. สำนักงานเขตวัฒนา กทม. สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 970 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตวัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ก.พ. 59 สอบถามโทร. 0 2381 7915, 0 2391 0317 ต่อ 7018 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

1. สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย กทม. ประมูลซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (แบบรถตู้) จำนวน 5 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ก.พ. 59 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2245 7003 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

1. สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลจ้างเหมาทำผ้าพร้อมพิมพ์ตัวอักษรชื่อโรงพยาบาลลงบนผ้า ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 36 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 100 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการคลัง สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 อาคารสำนักการแพทย์ (ด้านหลังอาคาร MRI) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ก.พ. 59 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2223 9404 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559

1. สำนักงานเขตราชเทวี กทม. ประมูลจ้างเหมางานปรับปรุงอาคารที่ทำการกองวิชาการและแผนงานและกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 เอกสารราคาชุดละ 4,500 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตราชเทวี และที่สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ก.พ. 59 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2354 4203 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบการดำเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะอันตรายจากชุมชนหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบการดำเนินโครงการเพิ่มกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการอำนวยความสะดวกในการขอดู ภาพจากกล้องจงจรปิดที่บันทึกไว้หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบการดำเนินโครงการปรับปรุงทางเท้าและทางลาดสำหรับผู้พิการหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบการดำเนินโครงการปรับปรุงจุดตัดทางแยก ตรอก ซอย ทางลัด 100 สายหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบการดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึง แม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่
 
11