BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559

1. สำนักงานเขตดุสิต กทม. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน ม.พัน 3 รอ. เอกสารราคาชุดละ 1,800 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดุสิต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ก.ค. 59 สอบถามโทร. 0 2669 3487 โทรสาร 0 2241 3632 ต่อ 5420 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 65 รายการ อาทิ ตู้เหล็ก เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องขยายเสียง เครื่องปรับอากาศ และเครื่องถ่ายเอกสารฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 15 ก.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง  สอบถามโทร. 0 2277 2660 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559


1. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานของกลุ่มงานพยาธิวิทยา บริเวณชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 1 งาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 8,800 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี อาคาร 72 พรรษามหาราชินี ชั้น 9  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ เขตบางคอแหลม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ก.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2292 3050 ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักงานเขตบางคอแหลม กทม. สอบราคาจ้างจำนวน 3 รายการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559

1. สำนักงานเขตคลองสามวา กทม. ประกวดราคาให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร (ส่วนที่ 2) ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา ครั้งที่ 3 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตคลองสามวา ตั้งแต่วันที่  4-25 ก.ค. 59 สอบถามโทร. 0 2548 0304 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559

1. โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่ร่างกายโดยอัตโนมัติชนิด 3 ทาง จำนวน 32 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 อาคารเอื้อประชา โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ก.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2220 8000 ต่อ 22200-3 โทรสาร 0 2225 1830 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559

1. สำนักงานเขตสวนหลวง กทม. สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 132 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของโรงเรียนสุเหร่าใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสวนหลวง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 ก.ค. 59 โทร. 0 2321 2559 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559

1. สำนักงานเขตบางคอแหลม กทม. สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางคอแหลม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ก.ค. สอบถามโทร. 0 2291 0283 ต่อ 5930-31 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงานสีลมถนนคนเดิน “Walking Street @ Silom” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงาน “กรุงเทพฯ แสงสีแห่งความสุข” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบกิจกรรมรณรงค์ชวนคนกรุงคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบกิจกรรมการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่างหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและการประปานครหลวงในการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปารับมือวิกฤตภัยแล้งในกรุงเทพฯ หรือไม่
 
11