BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558

1. สำนักงานเขตลาดพร้าว กทม. สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง  จำนวน 968 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดสวนสาธารณะ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ต.ค. 58 สอบถามดทร. 0 2539 8246 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558

1. สำนักงานเขตประเวศ กทม. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 รายการ

1.1 จ้างปรับปรุงซอยอ่อนุช 66 แยก 19-12-4 จากซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12 ถึงจุดที่กำหนด เอกสารราคาชุดละ 4,500 บาท

1.2 จ้างปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 5 ช่วงปลาย เอกสารราคาชุดละ 2,700 บาท

1.3 จ้างปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 14 จากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 ถึงจุดที่กำหนด เอกสารราคาชุดละ 5,600 บาท

1.4 จ้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 2 ซอย 12 แยก 4 จากซอยรามคำแหง 12 ถึงจุดที่กำหนด เอกสารราคาชุดละ 2,700 บาท

1.5 จ้างปรับปรุงซอยเสรีวิลล่า แยก 2 จากซอยศรีนครินทร์ 55 ถึงซอยศรีนครินทร์ 57 เอกสารราคาชุดละ 3,600 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558

1. สำนักงานเขตดุสิต กทม. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร เอกสารราคาชุดละ 1,000 ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดุสิต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  20 ต.ค. 58 สอบถามโทร. 0 2669 3487, 0 2241 3632 ต่อ 5420 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558

1. โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 คือ เครื่องกรองน้ำแบบ 5 ขั้นตอนใช้ UV จำนวน 67 เครื่อง, เครื่องกรองน้ำแบบ 3 ขั้นตอน จำนวน 26 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 อาคารเอื้อประชา โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ต.ค. 58 เวลา 08.00-16.00 น. สอบถาม โทร. 0 2220 8000 ต่อ 22212, 22203 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558

1. สำนักงานเขตดุสิต กทม. ประมูลจ้างปรับปรุงซอยระนอง 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 3,600 บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดุสิต และที่สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ต.ค. 58 สอบถามโทร. 0 2669 3487, 0 2241 3632 ต่อ 5420 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558

1. สำนักงานเขตดุสิต กทม. ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซอยระนอง 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 5,600เอกสารราคาชุดละ 5,600 บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดุสิต และที่สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ต.ค. 58 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2669 3487, 0 2241 3632 ต่อ 5420 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558

1. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. ยกเลิกประมูลซื้อเครื่องเตรียมหลอดตัวอย่างและติดบาร์โค้ดโดยอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงขอยกเลิกการประมูลดังกล่าว สอบถามโทร. 0 2863 1066, 0 2437 0123 ต่อ 1409 1410 1423 โทรสาร 0 2437 6895 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบการดำเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะอันตรายจากชุมชนหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบการดำเนินโครงการเพิ่มกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการอำนวยความสะดวกในการขอดู ภาพจากกล้องจงจรปิดที่บันทึกไว้หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบการดำเนินโครงการปรับปรุงทางเท้าและทางลาดสำหรับผู้พิการหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบการดำเนินโครงการปรับปรุงจุดตัดทางแยก ตรอก ซอย ทางลัด 100 สายหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบการดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึง แม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่
 
11