BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559

1. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 24 รายการ อาทิ ชุดเครื่องเสียง เครื่องฉายวิดีโอเจคเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบ INKJET จักรยานบริหารกายแบบดิจิตอล และลานวิ่งไฟฟ้ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 30 ก.ย. 59 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างได้ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 59 เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0 2245 3360 ต่อ 107 โทรสาร 0 2245 4748 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กทม. สอบราคาจ้างจัดทำวารสารเศรษฐกิจการคลังของกรุงเทพมหานคร จำนวน 75,000 เล่ม ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจและการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 ต.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดโทร. 0 2224 1916 หรือ 0 2225 1945 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/finance

----------------- (ทิพพาภรณ์...กปส. รายงาน)


 

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559

1. สำนักงานเขตพญาไท กทม. ประมูลจ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดไผ่ตัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 2,700 บาท  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตพญาไท และที่สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ก.ย. 59 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2279 4141 ต่อ 6467 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 21 กันยายน 2559

1. กองโรงงานกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. สอบราคาจำนวน 2 รายการ ประมูลจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ของกองโรงงานกำจัดมูลฝอย จำนวน 4 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กองโรงงานกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม ชั้น 3 กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ก.ย. 59 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2546 0690 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559


1. กองรายได้ สำนักการคลัง กทม. สอบราคาจำนวน 2 รายการ

1.1 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานครบริเวณตลาดยอด บางลำภู และบริเวณตลาดสวนมะลิ ถนนเฉลิมเขตร์

1.2 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ภายในอาคารที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานครบริเวณตลาดยอด บางลำภู และบริเวณตลาดสวนมะลิ ถนนเฉลิมเขตร์ และลานจอดรถเขตทางถนนราชดำริ สวนลุมพินี

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559

1. กองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

1.1 จ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)

1.2 จ้างเหมารักษาความสะอาดและดูแลต้นไม้ของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)

รายการที่ 1.1-1.2 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานธุรการ กองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ก.ย. 59 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2246 6144 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559

1. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. ยกเลิกการประมูลจ้างจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากไม่มีผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดผ่านการพิจารณาการคัดเลือกเบื้องต้นตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนดไว้ กรุงเทพมหานครจึงขอยกเลิกการประกาศดังกล่าว สอบถามโทร. 0 2292 3050 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบนโยการการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายคูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิต ลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถสาธารณะ Car Free Day ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11