BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559

1. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลซื้อชุดอุปกรณ์วีดีทัศน์สำหรับผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อ จำนวน 1 ชุด เอกสารราคาชุดละ 100 บาท ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชี ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหลวงทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เขตหนองแขม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 พ.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2429 3989, 0 2429 3575-81 ต่อ 8506 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 66 รายการ อาทิ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล เก้าอี้อลูมิเนียมพับได้ โต๊ะทำงานระดับ3-6 เครื่องให้อ๊อกซิเจน และเครื่องชั่งน้ำหนักแบบยืนฯลฯ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 16พ.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน สอบถามโทร. 0 2424 9410, 0 2433 6136 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

1. กองพัฒนาระบบหลัก สำนักการระบายน้ำ กทม. ประมูลจ้างงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองชักพระ บริเวณปากคลองวัดเจ้าอาม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 7,200 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่กลุ่มงานการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 พ.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. สอบถามโทร. 0 2248 8101 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 27 เมษายน 2559

1. โรงพยาบาลตากสิน กทม. สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดตาควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 พ.ค. 59 เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร.0 2863 1066,0 2863 1377,0 2437 0123 ต่อ 1409,1410 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559

1. สำนักงานเขตบางซื่อ กทม. สอบราคาจ้างเหมาจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผู้มีความประสงค์จะรับประกันภัยขอให้ยื่นข้อเสนอในการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดกระดู่ธรรมาธิปัตย์ สำนักงานเขตบางซื่อ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 เม.ย. 59 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. และคณะกรรมการฯ จะได้คัดเลือกผู้รับประกันภัยที่เหมาะสมในวันที่ 4 พ.ค. 59 เวลา 10.00 น. สอบถามโทร. 0 2585 1941 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559

1. สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 299 รายการ อาทิ รถจักรยานยนต์ ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล และเครื่องฟอกอากาศฯลฯ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุขอทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง ชั้น 3 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559

1. โรงเรียนวัดหนองใหญ่ สำนักงานเขตสายไหม กทม. สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 212 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนวัดหนองใหญ่ สำนักงานเขตสายไหม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 พ.ค. 59 สอบถามโทร. 0 2533 3493 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงานสีลมถนนคนเดิน “Walking Street @ Silom” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงาน “กรุงเทพฯ แสงสีแห่งความสุข” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบกิจกรรมรณรงค์ชวนคนกรุงคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบกิจกรรมการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่างหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและการประปานครหลวงในการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปารับมือวิกฤตภัยแล้งในกรุงเทพฯ หรือไม่
 
11