METRO TV
BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559

1. สำนักงานเขตมีนบุรี กทม. สอบราคาจัดซื้อพัสดุประเภทเครื่องเสียง จำนวน 3 รายการ ตามโครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน  กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พ.ย. 59 เวลา 09.00-16.00 น. เปิดซองสอบราคา วันที่ 9 พ.ย.59 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป  ผู้สนใจรับเอกสารสอบราคา ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตมีนบุรี หรือสอบถาม โทร. 0 2540 7901, 0 2540 7165 ต่อ 6688

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559

1. สำนักงานเขตวัฒนา กทม. ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

1.1 จ้างงานปรับปรุงซอยปรีดีพนมยงค์ 41 เอกสารราคาชุดละ 7,200 บาท

1.2 จ้างงานปรับปรุงซอยพร้อมมิตร แยก 1 เอกสารราคาชุดละ 3,600 บาท

รายการที่ 1.1-1.2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวัฒนา และที่งานคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ต.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2381 3869 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559

1. สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประจำปีงบประมาณ 2560 รวม 5 ประเภท จำนวน 417 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 3,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ (อาคารสำนักการแพทย์เดิม) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ต.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2223 9404 และ 0 2622 9248 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559

1. สำนักงานเขตยานนาวา กทม. ประมูลจ้างงานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองแฝด จากเขื่อนเดิม ถึงสุดระยะ ที่กำหนดให้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 9,800 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา ชั้น 4 สำนักงานเขตยานนาวา หรือที่สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ต.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2294 2396 โทรสาร 0 2284 1535 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559

1. โรงพยาบาลตากสิน กทม. ประมูลจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารโรงพยาบาลตากสิน จำนวน 3 อาคาร เดือนธันวาคม 2559-เดือนกันยายน 2560 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ เขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ต.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2863 1066, 0 2437 0123 ต่อ 1409-10 โทรสาร 0 2437 6895 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559

1. สำนักงานเขตวังทองหลาง กทม. สอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 3 โรงเรียน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตวังทองหลาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ต.ค. 59 สอบถามโทร. 0 2538 5350 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559

1. สำนักการศึกษา กทม. เปลี่ยนแปลงกำหนดวันประมูลจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิม กำหนดเสนอราคาในวันที่ 6 ต.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมาเสนอราคาในวันที่ 6 ต.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป แก้ไขเป็น กำหนดเสนอราคาในวันที่ 13 ต.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมาเสนอราคาในวันที่ 13 ต.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0 2437 4299 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบนโยการการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายคูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิต ลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถสาธารณะ Car Free Day ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11