BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558

1. สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. ประมูลซื้ออาหารสุนัขชนิดเม็ด จำนวน 540 ตัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 พ.ย. 58 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2245 3540 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558

1. สำนักงานเขตดุสิต กทม. ประมูลจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

1.1 จ้างปรับปรุงสำนักงานเขตดุสิต เอกสารราคาชุดละ 3,600 บาท

1.2 จ้างปรับปรุงโรงเรียนสุโขทัย เอกสารราคาชุดละ 2,700 บาท

รายการที่ 1.1-1.2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดุสิต และที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 58 สอบถามโทร. 0 2669 3487, 0 2241 3632 ต่อ 5420 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558

1. สำนักการโยธา กทม. ประมูลซื้อโครงการจัดหารถล้างอุโมงค์ จำนวน  2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 กทม.2  เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 พ.ย. 58 เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามโทร. 0 2246 0290 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558

1. กองระบบอาคารบังคับน้ำ สำนักการระบายน้ำ กทม. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1.1 จ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำจิตมิตรมหาดไทย เอกสาราคาชุดละ 11,900 บาท

1.2 จ้างงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางยี่ขัน เอกสาราคาชุดละ 9,800 บาท

รายการที่ 1.1-1.2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่กลุ่มงานการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 พ.ย. 58 เวลา 08.30-15.30 น. สอบถามโทร. 0 2248 8101 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558

1. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ ชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่โลหะดามกระดูกภายนอก จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคารสมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พ.ย. 58 สอบถามโทร. 0 2421 2222 ต่อ 8928-30 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558

1. สำนักงานเขตสาทร กทม. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

1.1 จ้างปรับปรุงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 13 จากจุดที่กำหนดให้ถึงบ้านเลขที่ 119/45 เอกสารราคาชุดละ 5,600 บาท

1.2 จ้างปรับปรุงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 15 แยก 4-2 จากบ้านเลขที่ 98 ถึงบ้านเลขที่ 55 เอกสารราคาชุดละ 2,700 บาท

รายการที่ 1.1-1.2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายการโยธา สำนักงานเขตสาทร และที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 ศาลาว่าการกทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พ.ย. 58 สอบถามโทร. 0 2221 2981 ต่อ 7215 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558

1. สำนักการศึกษา กทม. ประมูลจ้างเหมาดำเนินการจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 33 ตามโครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 33 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พ.ย. 58 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. สอบถามโทร. 0 2437 6631-5 ต่อ 3469, 3430 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบการดำเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะอันตรายจากชุมชนหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบการดำเนินโครงการเพิ่มกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการอำนวยความสะดวกในการขอดู ภาพจากกล้องจงจรปิดที่บันทึกไว้หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบการดำเนินโครงการปรับปรุงทางเท้าและทางลาดสำหรับผู้พิการหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบการดำเนินโครงการปรับปรุงจุดตัดทางแยก ตรอก ซอย ทางลัด 100 สายหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบการดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึง แม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่
 
11