BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557

เขตคันนายาวเปิดรับสมัครนักพัฒนาสังคม(นักบริหารเงินออม)

นางอุดมพร พัฒนโกวิท ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักพัฒนาสังคม (นักบริหารเงินออม) จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 5 สำนักงานเขตคันนายาว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ต.ค. 57 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2379 9956-7 หรือ 0 2379 9961-3 ต่อ 5186–8 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตบางเขน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงาน ตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์) จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตทุ่งครุ นายสุวิทย์ สุขฤทัยในธรรม ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา


นางสาวกุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตสะพานสูง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นวิทยากรนำเต้นแอโรบิค จำนวน 35 อัตรา ผู้สนใจให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสะพานสูง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ต.ค. 57 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร. 0 2372 2918-21 ต่อ 7135 ในวันและ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557

คลองสานเปิดรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว

นางคนึงนิจ ตราชูวณิผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เพศชาย) ตำแหน่งพนักงานสถานที่ 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 27 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา และครูสอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ต.ค. 57 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2424 0415 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตสาทร เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบนโยการการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายคูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิต ลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถสาธารณะ Car Free Day ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11