BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

มีนบุรีรับอาสาสมัครหลายอัตรา

นายสมโภชน์ พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส จำนวน 3 อัตรา ในตำแหน่งอาสาสมัครด้านคนพิการ อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม และตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตมีนบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ก.พ. 57 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2540 7901 ในวันและเวลาราชการ

------------------ (ทิพพาภรณ์...กปส. รายงาน)
 

บางกอกน้อยรับอาสาสมัครลานกีฬา


นายอภิรัฐ ตราดุษฎี ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร เพื่อปฏิบัติงาน ณ ลานกีฬากรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกน้อย จำนวน 4 อัตรา  ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ฝ่าย

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการศึกษา เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ก.พ. 57

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตคันนายาว เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครลานกีฬาประจำเขตคันนายาว จำนวน 4 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคันนายาว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ก.พ. 57 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2379 9957 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

เขตวัฒนาเปิดรับลูกจ้างชั่วคราว

นายสัจจะ คนตรง ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ.1 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนแจ่มจันทร์ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 7 สำนักงานเขตวัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ก.พ. 57

อ่านเพิ่มเติม...

 

ทุ่งครุรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว


นายสุวิทย์ สุขฤทัยในธรรม ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จะดำเนินการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส1              ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตทุ่งครุ

อ่านเพิ่มเติม...

 

บางบอนเปิดรับอาสาสมัครสภาเยาวชน

นางรัสยาภรณ์ นครสุต ผู้อำนวยการเขตบางบอน กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต จำนวน 1 คน

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงานสีลมถนนคนเดิน “Walking Street @ Silom” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงาน “กรุงเทพฯ แสงสีแห่งความสุข” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบกิจกรรมรณรงค์ชวนคนกรุงคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบกิจกรรมการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่างหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและการประปานครหลวงในการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปารับมือวิกฤตภัยแล้งในกรุงเทพฯ หรือไม่
 
11