BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา

รับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นางสาวกุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตพระนคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานครเขตพระนคร จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา


น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ขยายเวลารับสมัครสอบบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เม.ย. 56 ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2244 3846-7  ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา


น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นางสาวกุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานหอผู้ป่วย จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม...

 

ป้อมปราบฯ เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

นายวิทยา สิงหะไกรวรรณ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนรวม 10 อัตรา ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 2 อัตรา ตำหน่งพนักงาน ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถดูดไขมัน) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บไขมัน) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถเก็บไขมัน) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา 11 มี.ค. 56


น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักอนามัย เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา  ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย (ชั้น 7) อาคาร 1 ศาลาว่าการกทม.2 ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มี.ค. 56 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2245 8424 และ 0 2245 8339 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงานวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556

เขตคันนายาวรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
นายหัสฎิน ปิ่นประชาสรร ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคันนายาว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มี.ค. 56 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2379 9938 ในวันและเวลาราชการ

----------------- (ทิพพาภรณ์...กปส. รายงาน)
 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบการดำเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะอันตรายจากชุมชนหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบการดำเนินโครงการเพิ่มกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการอำนวยความสะดวกในการขอดู ภาพจากกล้องจงจรปิดที่บันทึกไว้หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบการดำเนินโครงการปรับปรุงทางเท้าและทางลาดสำหรับผู้พิการหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบการดำเนินโครงการปรับปรุงจุดตัดทางแยก ตรอก ซอย ทางลัด 100 สายหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบการดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึง แม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่
 
11