BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายสมชาย วรสินวัฒนา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการระบายน้ำ เปิด รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงานวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557

สำนักผังเมืองเปิดรับสมัครพนักงานขับรถยนต์หลายอัตรา

นาย เกรียงพล พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. แจ้งว่า สำนักฯ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักผังเมือง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ก.ค.57 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2354 1257 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สำนักผังเมือง http//cpd.bangkok.go.th

----------------- (ทิพพาภรณ์...กปส. รายงาน)
 

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557

นางสาวกุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตคันนายาว เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบุญศรีมุนีกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 17 ก.ค. 57 (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก

อ่านเพิ่มเติม...

 

เขตประเวศรับสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

นางอัจฉรา ห่อสมบัติ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557

นางสาวกุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการระบายน้ำ เปิดรับสมัครรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 112 อัตรา และตำแหน่งนายท้ายเรือ ส1 จำนวน 5 อัตรา ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประเวศรับสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

นางอัจฉรา ห่อสมบัติ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 6 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มิ.ย. 57 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2424 6847 หรือ 0 2424 0056 ต่อ 5657-9 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบนโยการการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายคูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิต ลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถสาธารณะ Car Free Day ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11