BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดี ที่ 6 มีนาคม 2557

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตบางนา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางนา ระหว่างวันที่ 10–24 มี.ค. 57 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2397 3695-7 ต่อ 6083-4 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธ ที่ 5 มีนาคม 2557

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานสังกัดโรงพบาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส1 จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557

คันนายาวเปิดรับสมัครอาสาสมัคร และอาสาช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 3 อัตรา

นายหัสฎิณ ปิ่นประชาสรร ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นอาสาสมัคร และอาสาช่วยงานสังคมสงเคราะห์ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสประจำเขตคันนายาว จำนวน 3 อัตรา ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตสัมพันธวงศ์ ขยายเวลารับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้ พนักงานขับเครื่องจักรกลเบาขนาด (รถบรรทุกน้ำ) ส1 จำนวน 1 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลเบาขนาด (รถสูบสิ่งปฏิกูล) ส1 จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 7 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

มีนบุรีรับอาสาสมัครหลายอัตรา

นายสมโภชน์ พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส จำนวน 3 อัตรา ในตำแหน่งอาสาสมัครด้านคนพิการ อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม และตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตมีนบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ก.พ. 57 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2540 7901 ในวันและเวลาราชการ

------------------ (ทิพพาภรณ์...กปส. รายงาน)
 

บางกอกน้อยรับอาสาสมัครลานกีฬา


นายอภิรัฐ ตราดุษฎี ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร เพื่อปฏิบัติงาน ณ ลานกีฬากรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกน้อย จำนวน 4 อัตรา  ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ฝ่าย

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบการรายงานสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการจัดระเบียบทางเท้า คืนพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชนของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการตั้งโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา “เจ้าพระยาเพื่อทุกคน” ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ชุมชนป้อมมหากาฬของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11