BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยกรบุคคล ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิจัย ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ก.ค. 58 สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2244 3849 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตพญาไท รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดล้างท่อระบายน้ำ) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) ส1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกตู้คอนเทนเนอร์) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) ส1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนายท่า ส1 จำนวนา 1 อัตรา และตำแหน่งคนประจำรถ (รถดูดไขมัน) บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) สำนักงานเขตพญาไท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มิ.ย. 58 สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2279 4140 ต่อ 6461 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตราชเทวี รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (โยธา) บ 1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ 1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส 1 จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตราชเทวี ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. – 3 ก.ค. 58 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 23544206 ในวันและเวลาราชการ

-----------------         (อิทธิพล...กปส. รายงาน)

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตพญาไท รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถดูดล้างท่อระบายน้ำ รถบรรทุกน้ำ รถดูดไขมัน รถสูบสิ่งปฏิกูล รถยกตู้คอนเทนเนอร์ และรถยกกระเช้า) ตำแหน่งนายท่า และคนประจำรถ (รถดูดไขมัน)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา  ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานตลาด รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 5 สำนักงานตลาด ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ก.ค. 58 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2158 0740 ต่อ 23 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตบางซื่อ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 4 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลโดยวิธีจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน  ในสังกัดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตคันนายาว รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตราตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักพัฒนาสังคม รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงาน ขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักพัฒนาสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มิ.ย. 58

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบนโยการการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายคูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิต ลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถสาธารณะ Car Free Day ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11