BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา

รับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตบางรัก รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 17 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถยกกระเช้า) บ1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) ระหว่างวันที่ 2-31 พ.ค.59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2236 1395 ต่อ 6207 ในวัน เวลาราชการ

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานด้านสภาเยาวชน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ชั้น 8)
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พ.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2428 4884 ต่อ 6837 ในวันเวลาราชการ

สำนักงานเขตบางบอน รับจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในผักสด และตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (ชั้น 3) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พ.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2450 3272 ในวัน เวลาราชการ

โรงพยาบาลตากสิน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานซักฟอก บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างไฟฟ้า) ช1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส1 จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่งนายท้ายเรือ ส1 จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานเปล บ1 จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ชั้น 6) อาคาร 17 ชั้น ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พ.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2224 9711 ในวันเวลาราชการ

-- -- -- -- -- -- -- -- - (อิทธิพล...กปส. รายงาน)
 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา  ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตพระโขนง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (โยธา) บ1 จำนวน  1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน  8 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 1 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559

สะพานสูงรับครูสอนภาษาจีน

น.ส.กาญจนา ฉาบสุวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเป็นครูสอนภาษาจีน ปฏิบัติงานที่โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200ปี) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 เม.ย. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2372 2918 ต่อ 7127 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

สัมพันธวงศ์รับลูกจ้างชั่วคราว

นายจิรศักดิ์ เพ็งกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เม.ย. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2237 4541 ต่อ 7157 ในวัน เวลาราชการ

----------------- (อิทธิพล...กปส. รายงาน)


 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตบางนา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบางนาใน ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เม.ย. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2173 5268 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการระบายน้ำ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ (ชั้น 3) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ระหว่างวันที่ 18-22 เม.ย. 59 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2246 0259 ต่อ 2224 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตราษฎร์บูรณะ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ 1 จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  (รถบรรทุก 6 ล้อ)   ส 1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 เม.ย. 59  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2428 4884 ต่อ 6807-8 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงานสีลมถนนคนเดิน “Walking Street @ Silom” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงาน “กรุงเทพฯ แสงสีแห่งความสุข” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบกิจกรรมรณรงค์ชวนคนกรุงคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบกิจกรรมการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่างหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและการประปานครหลวงในการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปารับมือวิกฤตภัยแล้งในกรุงเทพฯ หรือไม่
 
11