METRO TV
BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตบางกะปิ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง ส1 จำนวน 4 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ต.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2377 5494 ต่อ 5780 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตคลองสาน รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พ.ย. 59 ตำแหน่งอาสาสมัครบ้านหนังสือ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ต.ค. 59 ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2438 7176 ต่อ 5086 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดกลาง ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ส1 จำนวน 20 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 2 อัตรา  ตำแหน่งพนักงานพิมพ์แบบ ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ บ1 จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (บรรทุกน้ำ) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 จำนวน 25 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 50 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ประจำรถย่อยกิ่งไม้) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 5 อัตรา และตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 70 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

 

บางรักรับลูกจ้าง 2 อัตรา

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนวัดหัวลำโพง และตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางรัก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ต.ค. 59 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2236 1392 หรือ 6225 ในวันและเวลาราชการ

...............................................(อิทธิพล...กปส.รายงาน)


 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตสะพานสูง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา ผูสนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ชั้น 1) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ต.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2372 2918 ต่อ 7134 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตดุสิต เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (นักบริหารเงินออม) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 3-7 ต.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2241 4504 หรือ  0 2243 5311 ต่อ 5438  ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 28 กันยายน 2559

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตหลักสี่ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตหลักสี่ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเขตหลักสี่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ต.ค. 59 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2982 2081 ต่อ 7429 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบนโยการการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายคูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิต ลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถสาธารณะ Car Free Day ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
11