คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

รายการ บางกอกนิวส์ ตอน กทม. ป้องกันเพลิงไหม้ในชุมชน

 

“อ.อรุณ วรชุน” ได้รับเลือกเป็นบุคคลมีผลงานดีเด่นแห่งชาติปี 58

นายสมควร รวิรัฐ นายกสมาคมข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สมาคมข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อรุณ วรชุน กรรมการบริหารชุดปัจจุบันผู้เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องจากได้รับคัดเลือกจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นบุคคลผลงานดีเด่นประจำปี  2558 เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. สนับสนุนน้ำให้เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังไฟไหม้หญ้าบริเวณจุดเสี่ยง

(20 เม.ย. 58) น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2558 โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) ว่า ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

สผม. จัดสัมมนาประเมินผลผังเมืองรวม กทม. ร่วมกับจังหวัดปริมณฑล


นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. กล่าวว่า สำนักผังเมืองมีกฎหมายผังเมืองรวมใช้บังคับอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 23 ปีแล้ว โดยกฎหมายผังเมืองรวมกทม. พ.ศ. 2556 เป็นฉบับล่าสุดและได้ประกาศใช้บังคับมา 2 ปีแล้ว สำนักผังเมืองจึงมีความจำเป็นต้องการติดตามและประเมินผลการใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมดังกล่าว เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ต่อไป ทั้งนี้สำนักผังเมืองตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา ในการพัฒนากรุงเทพมหานครบริเวณต่อเนื่องกับจังหวัดปริมณฑลโดยรอบจึงได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ ห่วงใยอุบัติเหตุบนท้องถนน สั่งเดินหน้าดูแลความปลอดภัยต่อเนื่องตลอดทั้งปี

(20 เม.ย. 58) ณ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) : น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผลการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2558 ซึ่งมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับผลการรณรงค์ดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการทำผิดกฎหมายในช่วงเทศกาลสงกรานต์

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. ชวนล่องเรืออิ่มบุญ ไหว้พระ 9 วัดดัง 5 เขต ฝั่งธน

(19 เม.ย. 58) นายกฤษฏา กลันทานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวฝั่งธนบุรี ที่ยังคงไว้ซึ่งมรดกด้านวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน มีความภาคภูมิใจในพื้นที่ และเกิดความรักและจิตสำนึกในการดูแลรักษา อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพที่ดี

อ่านเพิ่มเติม...

 

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้เปิดทางน้ำไหลคลองบ้านหลายถวายสมเด็จพระเทพฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

(18 เม.ย. 58) นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกำจัดวัชพืชและเปิดทางน้ำไหลคูคลอง ของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ณ บริเวณคลองบ้านหลาย ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 แยก 35 (ชุมชนเกตุไพเราะ 3–5) เขตพระโขนง ซึ่งกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตสวนหลวง ปทุมวัน บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาว…

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. ปั้นนักบริหารมหานครระดับสูง ขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ

(20 เม.ย. 58) เวลา 13.30 น. ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 10 โดยมี น.ส.สุวรรณี ชัยจินดาสุต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะกรรมการหลักสูตรนักบริหารมหานคร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมพิธี ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 58


(10 เม.ย. 58) ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ซึ่งสำนักงานอนามัย กทม. กำหนดจัดขึ้นเป็นปีที่ 18 พร้อมเปิดบริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ใช้เก้าอี้รถเข็นคันแรกของประเทศไทย
 

กทม.ชวนล่องเรืออิ่มบุญ ไหว้พระ 9 วัดดัง 5 เขต ฝั่งธน

(19 เม.ย. 58) เวลา 15.00 น. : นายกฤษฏา กลันทานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวฝั่งธนบุรี ที่ยังคงไว้ซึ่งมรดกด้านวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน มีความภาคภูมิใจในพื้นที่ และเกิดความรักและจิตสำนึกในการดูแลรักษา อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยมี นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ ข้าราชการ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ผู้แทนชุมชน และประชาชน ร่วมงาน ณ วัดกำแพงบางจาก เขตภาษีเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

 

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้เปิดทางน้ำไหลคลองบ้านหลายถวายสมเด็จพระเทพฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

(18 เม.ย. 58) นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกำจัดวัชพืชและเปิดทางน้ำไหลคูคลอง ของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ณ บริเวณคลองบ้านหลาย ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 แยก 35 (ชุมชนเกตุไพเราะ 3 – 5) เขตพระโขนง ซึ่งกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตสวนหลวง เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง และเขตบางนา ร่วมกับ สำนักการระบายน้ำ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืช และเปิดทางน้ำไหลคลองบ้านหลาย ความยาวตลอดแนวคลองรวม 3,400 เมตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
PR BMA Spot

AD_BMA

วิถีข้าว วิถีไทย

สอบถามความเห็นประชาชน
คุณ มีความพึงพอใจการเผยแพร่ภาพข่าววิดีทัศน์ในเว็บไซต์ของกองประชาสัมพันธ์เพียงใด
 
ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่ 13 ต.ค. 52
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter