BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

สสล. จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัด “โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2559” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ด้วยการนำวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ใหม่ตลอดจนพัฒนาแนวความคิดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม...

 

กำชับเทศกิจ ตรวจสอบป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบถนน 73 สาย(27 พ.ค. 59) เวลา 10.00 น. ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินการจัดระเบียบทางเท้า รวมถึงกำชับการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งความสุขและน่าอยู่อย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนัก และผู้ช่วยปลัดฯกทม.

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1598/2559 ลงวันที่ 25 พ.ค. 59 แต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 20 ราย ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักในสังกัดกทม. และผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1. นายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย เป็น รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย (ด้านปฏิบัติการ)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ตรวจทางจักรยานถนนกำแพงเพชร ส่งเสริมการเดินทางเชื่อมขนส่งมวลชนเขตเมือง


(26 พ.ค.59) นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางบุศกร คงอุดม เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุธน อาณากุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผู้อำนวยการเขตจตุจักร เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางซื่อ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเส้นทางจักรยานบริเวณถนนกำแพงเพชร 3, 4 ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางจักรยานโครงการเส้นทางจักรยานถนนลาดพร้าวและส่วนต่อเนื่อง ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. ติวเข้มเสริมศักยภาพการบริหารงานบุคคล


(26 พ.ค. 59) เวลา 09.00 น. นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล โดยมีนางมรกต สนิทธางกูร ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายในสังกัด และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 

รายการ บางกอกนิวส์ ปี 59 ตอน กทม ให้บริการรูปแบบใหม่ จอด คัด จร

 

เตรียมเสนอ8โครงการ ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถกรุงเทพมหานครเตรียมเสนอ 8 โครงการ ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. ติวเข้มบุคลากรรุ่นใหม่ พร้อมให้บริการประชาชน

นายอุทิศ ม่านโคกสูง รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สถาบันฯ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ  สวัสดิการ และวินัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง สร้างทัศนคติที่ดี ทุ่มเท เสียสละ พร้อมให้บริการประชาชน อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

 

สสล. จัดอบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อรู้ทันและจัดการอากาศในกรุง

นายอภิรัฐ ตราดุษฎี รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินมาตรการลดปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อควบคุมให้คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสถานการณ์คุณภาพอากาศของกรุงเทพฯ ยังคงเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. ปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแสนแสบส่งมอบความสุขให้คนกรุงเทพฯ(25 พ.ค.59) เวลา 10.30 น. นายวสันต์ มีวงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาเส้นทางริมคลองแสนแสบ (ครั้งที่1) ณ บริเวณด้านหลังศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ถ.รามคำแหง เขตบางกะปิ โดยมีนายบรรจง เหลืองรัตนมาศ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ ผู้อำนวยการเขตกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมงาน

อ่านเพิ่มเติม...

 

ออกเสียงประชามติ กทม. ย้ำเขตให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติแก่ประชาชน(25 พ.ค. 59) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) : เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าฝ่ายปกครอง และหัวหน้าฝ่ายการคลัง เพื่อเตรียมการจัดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 1/2559 ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการออกเสียงประชามติเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
-PR BMA Spot-
AD_BMA


จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน

สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงานสีลมถนนคนเดิน “Walking Street @ Silom” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบกิจกรรมการจัดงาน “กรุงเทพฯ แสงสีแห่งความสุข” หรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบกิจกรรมรณรงค์ชวนคนกรุงคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบกิจกรรมการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองโอ่งอ่างหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและการประปานครหลวงในการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปารับมือวิกฤตภัยแล้งในกรุงเทพฯ หรือไม่
 
ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่ 13 ต.ค. 52
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
11