BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าฯกทม. ตรวจความคืบหน้าทางจักรยานรอบบึงหนองบอนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 ส.ค.58

( 4 ส.ค.58) ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ บึงหนองบอน เขตประเวศ เวลา 17.00 น.: ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังปั่นจักรยานรอบบึงหนองบอน เพื่อตรวจความคืบหน้าการจัดทำเส้นทางจักรยานตามโครงการเส้นทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 ว่า พื้นที่บึงหนองบอนเป็นโครงการแก้มลิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งได้พัฒนาเป็นศูนย์กีฬาทางน้ำและสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้เล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่โดยรอบบึงหนองบอน จึงได้จัดทำโครงการเส้นทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 ซึ่งขณะนี้การปรับพื้นผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์และราวเหล็กป้องกันอันตรายบริเวณไหล่ทางแล้วเสร็จทั้งหมด คงเหลือเฉพาะงานขีดสีตีเส้น ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้อง CCTV โดยจะแล้วเสร็จก่อนวันที่ 12 ส.ค.นี้ ทั้งนี้เส้นทางจักรยานรอบบึงรับน้ำหนองบอนจะแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วนซึ่งแตกต่างกับทางจักรยานพื้นที่อื่น  คือ ส่วนแรกกว้างประมาณ 1.5 เมตร เป็นเลนจักรยานสำหรับนักปั่นที่ใช้ความเร็ว ส่วนที่ 2 กว้างประมาณ 2.5 - 3.5 เมตรจะเป็นเลนจักรยานสำหรับครอบครัว ที่จะสามารถให้เด็กๆ และประชาชนทั่วไปสามารถออกกำลังกายได้ เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันอย่างปลอดภัย

                                                                            ----------------
 

กทม. ส่งเสริม สนับสนุนลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดเป็นแบบอย่างการทำความดีต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

(4 ส.ค. 58) นายจรูญ มีธนาถาวร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ 100 ล้านความดี 104 ปี ลูกเสือไทย ส่งเสริมวินัยสามัคคี โดยมีผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ 50 เขต ร่วม…

อ่านเพิ่มเติม...

 

ขอเชิญสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทน ก.ก. 10-11 ส.ค. และ 13 ส.ค. นี้

(4 ส.ค. 58) ณ ห้องประชุมสำนักงานปกครองและทะเบียน ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) เวลา 08.30 น. : นายกฤษฎา กลันทานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเพื่อคัดเลือกผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เชิญชวนคนกรุงร่วมโชว์ไอเดียรณรงค์การคัดแยกขยะ สู้วิกฤติขยะล้นเมือง

(4 ส.ค. 58) เวลา 14.30 น. นายสัญญา ชีนิมิตร ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรมการประกวดออกแบบอัตลักษณ์ เพื่อสร้างสัญลักษณ์รณรงค์การจัดการขยะของกรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อ “ขยะ...จัดการได้ด้วยมือเรา” ซึ่งจัดขึ้นตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายสุวพร เจิมรังษี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะ อ.ถวัลย์ วงศ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอัตลักษณ์ นักศึกษา นิสิต ครู นักเรียน และผู้แทนชุมชน ร่วมงาน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้ว่าฯกทม. ต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ย้ำความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น แนบแน่น

(3 ส.ค. 58) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Shiro Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมมอบป้ายจำลองสะพานไทย-ญี่ปุ่น ถนนพระราม 4 เป็นของที่ระลึกให้แก่ กทม. โดยมี…

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. รับมอบงานประติมากรรมจาก “วาล” ศิลปินชื่อดังชาวฝรั่งเศส

(3 ส.ค. 58) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายกสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ นางวาเลอครี กูตาร์ ศิลปินชื่อดังชาวฝรั่งเศส และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือการมอบประติมากรรมของนางวาเลอครี กูตาร์ ให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปตั้งแสดงบริเวณพื้นที่ที่เ…

อ่านเพิ่มเติม...

 

กำหนดการกรุงเทพมหานครวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558

กำหนดการกรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 5 สิงหาคม  พ.ศ.  2558

***************

 

เวลา 09.00 น.            ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาการให้บริการ

    ประชาชนของกรุงเทพมหานครอย่างเท่าเทียมกันและบรรยายพิเศษ

    ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย

เวลา 09.00 น.            พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย

    ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด)

เวลา 09.00 น.            นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง

    ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

    ณ ห้องประชุมสภา 3-6 กทม.

เวลา17.30 น.              ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนและเยาวนจากจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น

    ณ ห้องอมรพิมาน กทม.

***************


 

รายการ บางกอกนิวส์ ตอน กทม. เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง

 

กรุงเทพฯมหานครแห่งความสุข ตอน มหานครไร้รอยต่อ

 

กทม.อบรมบุคลากรเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านความสะอาดและสวนสาธารณะ

(4 ส.ค.58) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประกายเพชร โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี : นายบรรจง สุขดี รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครตามสายวิชาชีพ(แนวดิ่ง) สายงานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี นายสุวพร เจิมรังษี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม และผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 60 คน ร่วมในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม...

 

3-23 ส.ค.นี้ เลือกซื้อสินค้าและเที่ยวงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของขวัญแด่แม่ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

(3 ส.ค. 58) เวลา 17.00 น. ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม : นายสัญญา ชีนิมิตร ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพีธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าชุมชน“ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” ภายใต้ชื่องาน “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ของขวัญแด่แม่” ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–23 ส.ค.58 …

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
PR BMA Spot

AD_BMA
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน

สอบถามความเห็นประชาชน
คุณ มีความพึงพอใจการเผยแพร่ภาพข่าววิดีทัศน์ในเว็บไซต์ของกองประชาสัมพันธ์เพียงใด
 
ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่ 13 ต.ค. 52
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter