คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

สภากทม. แนะสำนักอนามัยส่งทีมเคลื่อนที่เร็วกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายต่อเนื่อง


ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เขตดินแดง : นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการสาธารณสุข สภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมติดตามนโยบายการทำงานของสำนักอนามัยในด้านการแก้ไขปัญหาและป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกับคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

 

สสล. เปิดให้บริการกำจัดขยะจากการก่อสร้าง ไม่เสียค่าบริการ


นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานกำจัดมูลฝอยจากการก่อสร้างและรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง และนำกลับมาใช้ประโยชน์ ขนาดรับมูลฝอยก่อสร้างได้ไม่น้อยกว่า 500 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. สั่งปรับปรุงทางจักรยาน เพิ่มความปลอดภัยรอบเกาะรัตนโกสินทร์


(31 ต.ค. 57) นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนิน ถนนตะนาว กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนสิ้นสุดบริเวณหน้ากองการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. จัดบรรยายสรุปผลให้ความรู้ “อาคารเก่าปลอดภัย...พร้อมต้านภัยพิบัติ”


(31 ต.ค. 57) นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานบรรยายสรุปผลการให้ความรู้ หัวข้อ “อาคารเก่าปลอดภัย...พร้อมต้านภัยพิบัติ” ตามโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้กับ “อาคารเก่าในยุคใหม่ พร้อมต้านภัยพิบัติ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารและการปรับปรุงอาคารให้แข็งแรงปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้ว่าฯกทม. กำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งเพิ่มความปลอดภัยและกวดขันจัดระเบียบพื้นที่


(30 ต.ค. 57) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2557 โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. จับมือหลายหน่วยงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา


(31 ต.ค. 57) ณ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โดยมี ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสัญญา ชีนิมิตร ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย ผู้แทนกรมควบคุมโรค 

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม. เตรียมจับมือกรมอนามัยพัฒนามาตรฐานให้บริการและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกทม.


(30 ต.ค. 57) เวลา 09.00 น. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข สภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมติดตามนโยบายการดูแลสุขภาพและให้บริการทางการแพทย์ในกลุ่มผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เขตดินแดง โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. พญ.ณัฐินี อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนว…

อ่านเพิ่มเติม...

 

สสล. เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เมืองกรุง


นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการจ้างทีปรึกษาความเหมาะสมการกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผา ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ระหว่างวันที่ 30–31 ต.ค. 57 ณ โรงแรมปรินซ์ตัน ปาร์ค สวีท เขตดินแดง

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาจัดอบรมศึกษานิเทศก์มืออาชีพ


(30 ต.ค. 57) เวลา 10.00 น. ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนิเทศติดตามประสิทธิภาพการนิเทศภายในโรงเรียน” ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เข้มแข็ง ซึ่งหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กทม. จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหา…

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. จัดอบรมเตรียมความพร้อม 223 ว่าที่ผู้บริหารสถานศึกษาก่อนดำรงตำแหน่ง


(30 ต.ค. 57) เวลา 09.00 น. ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 4 และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 7 พร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่งสำนักการศึกษา กทม. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ต.ค. - 15 ธ.ค. 57

อ่านเพิ่มเติม...

 

ผู้ว่าฯ กทม. กำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการตามแนวทางเพิ่มความปลอดภัยและกวดขันจัดระเบียบพื้นที่อย


(30 ต.ค. 57) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2557 โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแนวทางการจัดระเบียบสังคมเพื่อความปลอดภัยในกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
BKKmarathon2014

PR BMA CH

สปอตกรุงเทพมาราธอน
สอบถามความเห็นประชาชน
คุณ มีความพึงพอใจการเผยแพร่ภาพข่าววิดีทัศน์ในเว็บไซต์ของกองประชาสัมพันธ์เพียงใด
 
ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่ 13 ต.ค. 52
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter