BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

กทม. จัดประชุมการบริหารงานบุคคล

(2 ก.ย. 58) เวลา 09.00 น. นายกฤษฎา กลันทานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการให้บริการเชิงรุกด้านการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง (HR Workshop) ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคลในประเด็นที่เกี่ยวกับการ…

อ่านเพิ่มเติม...

 

รองผู้ว่าฯ อัศวิน ขอบคุณข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และซื่อสัตย์ตลอดอายุราชการ

(2 ก.ย. 58) เวลา 13.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกงานเกษียนอายุราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2558 เพื่อขอบคุณข้าราชการและบุคลากรที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริตตลอดอายุราชการ โดย…

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. - กรุงมอสโก ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาเมืองร่วมกัน

(2 ก.ย. 58) เวลา 11.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) : ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ Mr.Sergey Cheremin, Moscow Government Minister และคณะผู้แทนจากกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย พร้อมลงนามในความร่วมมือเพื่อพัฒนาทั้งสองเมืองร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนฟรีในพื้นที่คันนายาว

(2 ก.ย. 58) ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน (ม.ส.ช.) ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ และชมรมสันติสุขไทย–อิ…

อ่านเพิ่มเติม...

 

กำหนดการกรุงเทพมหานครวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558

กำหนดการกรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน  พ.ศ.  2558

***************

เวลา 08.00 น.            นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร บรรยายแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวข้อ “ภารกิจของสำนักงาน

    เขตและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานเขต บทบาทของผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตกับการบริหารงานเขต และภารกิจของเขตที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา”

    ณ ห้องเจริญเมือง ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ปทุมวัน

เวลา 08.30 น.            ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บรรยายพิเศษ หัวข้อ พหุวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคม ในโครงการธรรมวิถีธรรม

    ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม1 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ

เวลา 09.00 น.            นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

    2559

    ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.

เวลา 14.00 น.            ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน

    ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.

 

 

***************


 

กทม.จับมือภาคี รณรงค์ "ไม่ขับเร็ว ไม่ตัดหน้า ไม่ฝ่าไฟแดง" ชวนคนกรุงรักษาวินัยจราจรลดอุบัติเหตุร่วมกัน

(30 ส.ค. 58 ) เวลา 10.40 น. ณ ตลาดน้ำตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร ตามโครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ จราจรก้าวไกล  AEC  ด้วยการชวนคนกรุงรักษาวินัยจราจร สร้างมหานคร แห่งความปลอดภัย ภายใต้คำขวัญ “ไม่ขับเร็ว ไม่ตัดหน้า ไม่ฝ่าไฟแดง” ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีบูทแสดงนิทรรศการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ร่วมกันจัดงานกว่า 10 หน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวที ในหัวข้อ "จราจรก้าวไกลสู่ AEC" การแสดงก๊อปปี้แมนโชว์ และเล่นเกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการฯ ชิงรางวัลของที่ระลึกมากมายโดยมีคณะผู้บริหารกทม. คณะผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเขตตลิ่งชัน แขกผู้มีเกียรติ ภาคีเครือข่าย ศิลปิน ดาราชื่อดัง และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิด
 

กทม.จัดประชุมการบริหารบุคคลการดำเนินการวินัยลูกจ้าง

(2 ก.ย. 58) เวลา 09.00 น. : นายกฤษฎา กลันทานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการให้บริการเชิงรุกด้านการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง (HR Workshop) ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคลในประเด็นที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของลูกจ้างให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการและชำนาญการ และตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง สังกัดสำนักและสำนักงานเขต โดยมีการบรรยายและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยลูกจ้าง การอภิปราย และเปิดโอกาสให้ซักถามเกี่ยวกับปัญหาในการดำเนินการทางวินัย โดยมี นางมรกต สนิทธางกูร ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า)

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. แจงกรณีเสาล้มลุกราคาสูงพร้อมสาธิตและเปรียบเทียบความแตกต่าง

(1 ก.ย. 58) ที่ศาลาว่าการกทม. เวลา 11.30 น. : นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งกทม. และนายสุธน อาณากุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งกทม. ร่วมกันชี้แจงและสาธิตความแตกต่างของเสาล้มลุกเนื่องจากมีการโพสต์ข้อความทางสื่อออนไลน์เปรียบเทียบการจัดซื้อและราคาของเสาล้มลุกของกรุงเทพมหานครว่ามีราคาสูงกว่าตลาดทั่วไป ทั้งนี้เสาล้มลุกของกทม. เป็นวัสดุนำเข้าจากต่างประเทศทำด้วยโพลียูรีเทนซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง คืนตัวเร็วหากเกิดการชนหรือกดทับ

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจชำระภาษีเพื่อคืนสิ่งดีและเป็นประโยชน์สู่สังคม

(1 ก.ย. 58) นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ ผู้ชำระภาษี และผู้จัดเก็บภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องผู้ที่ให้ความร่วมมือชำระภาษี อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษี ณ ห้องปริ๊นซ์ บอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยมีผู้เข้ารับรางวัลประกอบด้วย ผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินดีเด่นระดับกรุงเทพมหานคร 10 รางวัล เรียงตามลำดับ ดังนี้ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ แก้จุดอ่อน เสริมจุดแข็ง เพิ่มองค์ความรู้ให้ทันสมัย

(1 ก.ย. 58) เวลา 11.30 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2558 ซึ่งกองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบ…

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประกาศผลคัดเลือกรางวัลซีไรต์ปี 58 รอบแรกมีผลงานผ่านเข้ารอบ 9 เรื่องจากทั้งหมด 57 เรื่อง

(31 ส.ค. 58) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) เป็นประธานแถลงข่าวผลการตัดสินรางวัลซีไรต์ประเภทนวนิยาย ประจำปี 2558 ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอา…

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
11