BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

กทม. เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครฯเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน รุ่นที่ 4 กลุ่มกรุงเทพใต้

(24 พ.ค. 58) เวลา 09.00 น. : นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหารนคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน รุ่นที่ 4 โดยมี คณะผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารกลุ่มกรุงเทพใต้ และอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด กลุ่มกรุงเทพใต้ 10 เขต จำนวน 150 คน ประกอบด้วย เขตบางรัก ปทุมวัน สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วัฒนา พระโขนง สวนหลวง และเขตบางนา ร่วมสัมมนา ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์  เขตวัฒนา

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เร่งลอกคลองลำตาจีน – แบนใหญ่ เตรียมรับฝนในพื้นที่ฝั่งตะวันออก

(23 พ.ค. 58) นายวสันต์ มีวงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเก็บกำจัดผักตบชวา และเปิดทางน้ำไหลบริเวณคลองลำตาจีนและคลองแบนใหญ่ พร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยมีนายสัญญา ชีนิมิตร ปลัดกรุงเทพมหานคร นายอดิศักดิ์ ขันตี รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารสำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนอิสลามลำไทร ถ.เลียบคลองลำตาจีน เขตหนองจอก

อ่านเพิ่มเติม...

 

กรุงเทพใต้รวมพลังเปิดทางน้ำไหล เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

         (23 พ.ค.58) นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมกำจัดวัชพืชและเปิดทางน้ำไหลทางระบายน้ำขนานถนนรัชดาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข้าราชการและบุคลากรกทม. ร่วมกิจกรรมประกวดแต่งกายผ้าไทยและกองเชียร์คึกคัก

(22 พ.ค. 58) ที่ศาลาว่าการกทม. เวลา 15.00 น. : นายสัญญา ชีนิมิตร ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกิจกรรมการประกวดแต่งกายชุดผ้าไทยของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง และรักษาประเพณีอันดีงามซึ่งมีคุณค…

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม. เร่งติดตามการซ่อมแซมสะพานกรุงเทพนนท์ เพื่อความปลอดภัยและบรรเทาปัญหาจราจร

(28 พ.ค. 58) นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการโยธาและผังเมือง สภากทม. ประชุมติดตามปัญหาด้านโยธาและการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานกรุงนนท์ โดยมีนางชนัญยา จาดชนบท ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตตลิ่งชัน จากนั้นลงพื้นที่ตรวจสภาพสะพานกรุงนนท์ บริเวณซอยสวนผัก 32 เชื่อมพื้นที่ระหว่างเขตตลิ่งชันกับเทศบาลตำบลปลายบาง จ.นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

 

อบจ.สงขลา ศึกษาดูงานฝ่ายนิติบัญญัติกทม. แลกเปลี่ยนการบริหารงานท้องถิ่น

(22 พ.ค. 58) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายมิตร แก้วประดิษฐ์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมคณะผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) จำนวน 10 คน เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงานการปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายนิติบัญญัติกทม. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงาน โดยมี พล.ต.โชติภณ จันทร์อยู่ ประธานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

 

ชวนส่งประกวดอาคารปลอดขยะและสำนักงานปลอดขยะ ถึง 30 พ.ค. นี้

นายสุวพร เจิมรังษี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จัด “การประกวดอาคารปลอดขยะและสำนักงานปลอดขยะ” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการขยะเป็นการจัดการทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของอาคารและสำนักงานต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เดินหน้าส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

(22 พ.ค. 58) นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมกรุงเทพมหานคร โดยมีนายกิตตินันท์ ขาวสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริการสำนักพัฒนาสังคม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และประชาชน ร่วมงาน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

อ่านเพิ่มเติม...

 

สมาคมข้าราชการบำนาญ กทม.นัดสมาชิกร่วมลงมติเลือกนายกคนใหม่ 25 พ.ค.นี้

นายสมควร รวิรัช นายกสมาคมข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สมาคมฯ จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 58 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. เสาชิงช้า เวลา 10.00 น. พร้อมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการและนายกสมาคมคนใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งครบวาระการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม...

 

สำนักพัฒนาสังคมแจกต้นกล้ากล้วยไม้ให้กับข้าราชการและลูกจ้างฟรี

นายกิตตินันท์ ขาวสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. แจ้งว่า สำนักพัฒนาสังคม จัดทำโครงการแจกต้นกล้ากล้วยไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ในปี 2558 โดยจะแจกต้นกล้ากล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

อ่านเพิ่มเติม...

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปิดสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา แหล่งเรียนรู้สมุนไพรใกล้บ้าน

(20 พ.ค.58) เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนหลวง ร.9 เขตประเวศ เพื่อทรงเปิดสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พร้อมทอดพระเนตรสวนสมุนไพร ซุ้มนิทรรศการพืชสมุนไพรรักษาโรค และผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมี พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิสวนหลวงร.9

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
PR BMA Spot

AD_BMA
วิถีข้าว วิถีไทย

สอบถามความเห็นประชาชน
คุณ มีความพึงพอใจการเผยแพร่ภาพข่าววิดีทัศน์ในเว็บไซต์ของกองประชาสัมพันธ์เพียงใด
 
ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่ 13 ต.ค. 52
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter