BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ ติดตามการปรับปรุงถ.รอบศาลาว่าการกทม.2

(28 มี.ค. 60) เวลา 08.45 น. : นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา และสำนักงานเขตดินแดง ลงพื้นที่โครงการปรับปรุงถนนรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)  บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต (ฝั่งขาเข้า) ถนนมิตรไมตรี 3 และถนนประชาสงเคราะห์ เพื่อรองรับการจราจรเมื่อเปิดใช้ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง และรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในพื้นที่เขตดินแดง

อ่านเพิ่มเติม...

 

รองผู้ว่าจักกพันธุ์ ตรวจสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเจ้าพระยา พร้อมตรวจประสิทธิภาพระบายน้ำรับฝน

(27 มี.ค. 60) เวลา 13.30 น. : นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา และสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่เขตบางพลัด พร้อมประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ และตัวแทนชุมชนมิตรคาม ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่รุกล้ำแม่น้ำ รวมถึงมอบหมายสำนักงานเขตประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ พอช. และกรมธนารักษ์ ให้ความช่วยเหลือและเยียวยาโดยการจัดหาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับชาวชุมชนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษา 10 ทุนๆ ละ 20,000 บาท

น.ส.ฐานิตา แพร่วานิช รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. แจ้งว่า ด้วยสำนักการศึกษาได้รับงบประมาณสำหรับดำเนินการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 แก่นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เพื่อทำการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครและนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 10 ทุนๆ ละ 20,000 บาท จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไปหรือนักวิจัยทั่วไปที่สนใจขอรับทุนอุดหนุนดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

 

มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ หัวข้อ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน


(26 มี.ค. 60) น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร มอบรางวัลโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ หัวข้อ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้) ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) สำนักโภชนาการสมวัย และสำนักงานบริหารแผนงานอาหารโภชนา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มี.ค. 60 เพื่อสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ขอเชิญร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน 31 มี.ค. 60 ณ บริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า เนื่องด้วยวันที่ 1 เม.ย. ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ในวันที่ 31 มี.ค. 60 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยกำหนดหัวข้อการจัดงานเชื่อมโยงกับการน้อมนำ พระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ภายใต้หัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

อ่านเพิ่มเติม...

 

ตอกเสาเข็มเขื่อนหน้าวัดลาดพร้าวแล้วเสร็จกว่า 200 ต้น


(26 มี.ค. 60) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) คลองลาดพร้าว โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าโครงการ ณ บริเวณท่าเรือใต้ทางด่วนถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง จากนั้นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะได้ลงเรือตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวคลองลาดพร้าว ตั้งแต่ท่าเรือใต้ทางด่วนถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง ไปจนถึงท่าเรือวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เปิดอบรมทำดอกไม้จันทน์ เชิญชวนประชาชนใช้วัสดุท้องถิ่นประดิษฐ์เองด้วยใจถวายในหลวง ร.9

(27 มี.ค. 60) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกทม. เรื่อง การจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ของกรุงเทพมหานคร ว่า กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยคณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกทม. ได้จัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนของกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 101 ซุ้ม ประกอบด้วย ซุ้มขนาดใหญ่ 16 ซุ้ม ซุ้มขนาดกลาง 23 ซุ้ม

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม.กำหนดให้บริการของรถบริการเคลื่อนที่ประจำเดือน เม.ย. 60


(27 มี.ค. 60) ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงษ์ สุทธิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนการจัดรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ประจำเดือน เม.ย. 60 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 1.ทำบัตรประจำตัวประชาชนทุกกรณี (ยกเว้น กรณีที่ต้องมีการสอบสวน เช่น บัตรหาย บัตรครั้งแรกอายุ

อ่านเพิ่มเติม...

 

ตอกเสาเข็มเขื่อนหน้าวัดลาดพร้าวแล้วเสร็จกว่า 200 ต้น

(26 มี.ค. 60) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) คลองลาดพร้าว โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าโครงการ ณ บริเวณท่าเรือใต้ทางด่วนถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง จากนั้นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะได้ลงเรือตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวคลองลาดพร้าว ตั้งแต่ท่าเรือใต้ทางด่วนถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง ไปจนถึงท่าเรือวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

อ่านเพิ่มเติม...

 

รองผู้ว่าฯจักกพันธุ์ นำทีมปั่นปั่น @ คลองสาน รวมพลังปลูก 2017


(26 มี.ค.60) เวลา 08.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเส้นทางจักรยานปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติ "ปั่น ปั่น @ คลองสาน รวมพลังปลูก 2017" โดยมีนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจรูญ มีธนาถาวร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ดร.ประยูร ครองยศ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขตคลองสาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานเขตคลองสาน

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. ร่วมกิจกรรม “ปั่น ปันน้ำใจ ช่วยชาวใต้@บางขุนเทียน” ชวนใช้จักรยานเพื่อสุขภาพและนำรายได้ช่วยชาวใต


(26 มี.ค. 60) เวลา 07.00 น. : พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Nation Bike Thailand 2017 “ปั่น ปันน้ำใจ ช่วยชาวใต้@บางขุนเทียน” โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์วิชั่น จำกัด นางสาวอนงค์ ศุภราวงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักสื่อสารการตลาด บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และนายวิทวัส ตันติเวสส รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงรายละเอียด วัตถุประสงค์ และการสนับสนุนกิจกรรม ณ บริเวณหน้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) เขตทุ่งครุ

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
AD_BMA
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน

สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบนโยการการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายคูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิต ลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถสาธารณะ Car Free Day ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่ 13 ต.ค. 52
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
11