คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

เน้นหลัก 5ป. จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559


(18 ธ.ค. 57) นายยศศักดิ์ คงมาก ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร รายงานต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2557 ซึ่งมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

 

ปลัดกทม. สั่งการหน่วยงานในสังกัดตรวจสอบตึกร้าง จุดเปลี่ยว แสงสว่าง และสถานที่ราชการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่


(18 ธ.ค. 57) ที่ศาลาว่าการกทม. : นายสัญญา ชีนิมิตร ปลัดกรุงเทพมหานคร กำชับหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11//2557 โดยย้ำให้ทุกฝ่ายดูแลความปลอดภัยบริเวณอาคารร้าง ตรวจสอบแสงสว่างของป้ายรถประจำทาง รวมถึงสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่ และดูแลความปลอดภัยจากอัคคีภัยภายในอาคารสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขต

อ่านเพิ่มเติม...

 

6 หน่วยงาน ในสังกัดกทม. รับโล่และเหรียญรางวัลด้านการบริหารความเสี่ยงดีเด่น ปี 57


(19 ธ.ค. 57) นายสัญญา ชีนิมิตร ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานและผู้ประสานหรือผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Coordinators) ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งสำนักงานตรวจสอบภายใน กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏ…

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. ร่วมกับหลายหน่วยงานพัฒนาคลองมหาสวัสดิ์ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


(19 ธ.ค. 57) นายสัญญา ชีนิมิตร ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช โดยมี นายอดิศักดิ์ ขันตี รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. ทำบุญตักบาตรและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสครบรอบ 42 ปีแห่งการสถาปนา(14 ธ.ค. 57) เวลา 06.45 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร นายสัญญา ชีนิมิตร ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร และผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 143 รูป และถวายภัตตาหารแด่พระราชาคณะ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมกันทำกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 42 ปี “ก้าวสู่ปีที่ 43 รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ” ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกทม.
 

รพ.เจริญกรุงฯ และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สวท. คว้ารางวัลคุณภาพบริการดีเด่น รับ 1 แสนบาท


(18 ธ.ค. 57) ที่ศาลาว่าการกทม. เวลา 14.00 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร และรางวัลการจัดอันดับมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานเขต ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการให้บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมหัวหน้าหน่วยงานย้ำการจัดระเบียบหาบเร่และดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน


(18 ธ.ค. 57) ที่ศาลาว่าการกทม. เวลา 14.00 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2557 โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและอดีตข้าราชการผู้ล่วงลับ การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยอย่างยั่งยืน และการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. จัดฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่


น.ส.สุวรรณี ชัยจินดาสุต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สถาบันฯ จะดำเนินการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร สมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และวิธีปฏิบัติต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

 

รพ.เจริญกรุงฯ มอบของขวัญปีใหม่ ผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องฟรี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี


นพ.สมชาย จึงมีโชค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. แจ้งว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง (กรุงเทพมหานคร) รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ จัดทำโครงการผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง 284 ราย เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

อ่านเพิ่มเติม...

 

ชาวจตุจักรร่วมลดขยะจากแหล่งกำเนิด ระยะที่ 2


กทม. จับมือโคคา-โคลา และมูลนิธิจิตอาสา ลงนาม MOU ลดขยะ เขตจตุจักร ระยะ 2 สร้างเครือค่ายรักษาสิ่งแวดล้อม เน้นจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร

(18 ธ.ค. 57) นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับนายนันทิวัต ธรรมหทัย ประธานกรรมการมูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย และ น.ส.จารีวรรณ  กาวิรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการมูลนิธิจิตอาสา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการจัดการมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิลแบบครบวงจรในแขวงจตุจักร เขตจตุจักร ระยะที่ 2” ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. จัดประกวดผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขฯ ดีเด่น 10 สาขา


​(18 ธ.ค. 57) ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประกวดผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย เพื่อพัฒนาศักยภาพ บทบาท และความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการดูแลสุขภาพประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สอบถามความเห็นประชาชน
คุณ มีความพึงพอใจการเผยแพร่ภาพข่าววิดีทัศน์ในเว็บไซต์ของกองประชาสัมพันธ์เพียงใด
 
ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่ 13 ต.ค. 52
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter