คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

คณะสมาชิกสภา กทม. ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร


(22 ต.ค. 57)คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สักการะพระพุทธนวราชบพิตร ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าพ่อเพ่งนั้มกิมโซ พระพุทธรูปและพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ณ.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 

สภากทม. หนุนฝ่ายบริหารสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพครูกทม. พร้อมเพิ่มโรงเรียนมัธยมรองรับนักเรียน สอดคล้องแนวทางรัฐบาล


(22 ต.ค. 57) ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ศาลาว่าการกทม. ในที่ประชุมนางสาวดวงพร รุจิเรข สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้อภิปรายในญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครจัดการศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ
 

สภากทม. หนุนฝ่ายบริหารสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพครูกทม. พร้อมเพิ่มโรงเรียนมัธยมรองรับนักเรียน สอดคล้องแนวทางรัฐบาล


(22 ต.ค. 57) ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ศาลาว่าการกทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 

รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก พร้อมให้บริการเบิกจ่ายตรง


นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง กทม. แจ้งว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พร้อมให้บริการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างให้แก่สถานพยาบาลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์แล้ว โดยขณะนี้มีสถานพยาบาลนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลแล้วทั้งสิ้น 588 แห่ง

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรุงเทพมหานครนำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา ประจำปี 2557 ในวันที่ 4 พ.ย. 57 เวลา 14.00 น. ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครกำหนดจัดให้มีพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ทางขบวนเรือ โดยเริ่มต้นจากวัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชัน ตั้งแต่เวลา 06.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. ผุดแปลงนาสาธิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกลางกรุง


(22 ต.ค. 57) นายสัญญา จันทรัตน์ เลขานุการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการแปลงนาสาธิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจได้ศึกษาวิธีการ ปลูกพืชแนวเกษตรอินทรีย์ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ครบวงจร โดยมีผู้บริหารเขตลาดพร้าว ผู้บริหารบริษัทสยามประชาคาร จำกั…

อ่านเพิ่มเติม...

 

งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและกล้อง CCTV 283 จุดเสี่ยง คาดแล้วเสร็จกลางเดือน ธ.ค. นี้


(21 ต.ค. 57) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 26/2557 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกทม. ซึ่งที่ประชุมได้รายงานถึงความคืบหน้าการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยง 283 แห่ง ตามแนวทางการจัดระเบียบสังคมเพื่อความ…

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. พร้อมจัดการประชุมผู้นำเมืองหลวงในภูมิภาคอาเซียน 4-6 พ.ย. นี้


(21 ต.ค. 57) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดประชุม The Second Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals และการจัดประชุม The Third ASEM Meeting for Governors and Mayors ครั้งที่ 3/2557 โดยมีคณะกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม…

อ่านเพิ่มเติม...

 

รองปลัดฯ อรรถพร รับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นในงานวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ครบ 53 ปี


(20 ต.ค. 57) นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร รับมอบประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ของสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จากนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ครบรอบปีที่ 53 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีย์ เขตพญาไท

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การใช้พลังงานผ่านโปรแกรม TRACE สร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองคาร์บอนต่ำ


(21 ต.ค. 57) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) : นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์การใช้พลังงานผ่านโปรแกรม Tool for Assesment of City Energy (TRACE) ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และธนาคารโลก โดยโปรแก…

อ่านเพิ่มเติม...

 

สำรวจริมคลองบางกอกใหญ่-สะพานพุทธ เดินหน้าสร้างทางเดินริมน้ำเจ้าพระยา


(21 ต.ค. 57) ในที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 26/2557 ซึ่งมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ได้มีการหารือถึงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้มีทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพฯ ดังนั้นกทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...