BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

กทม. กำหนดให้บริการของรถทะเบียนเคลื่อนที่ประจำเดือน พ.ค. 60

ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพงษ์ สุทธิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนการจัดรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ประจำเดือน พ.ค. 60 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยให้บริการงานทะเบียนต่างๆ ได้แก่ 1. ทำบัตรประจำตัวประชาชนทุกกรณี (ยกเว้นกรณีบัตรหาย และการขอมีบัตรครั้งแรกอายุเกินกว่า 16 ปี ฯลฯ) 2. คัดและรับรองรายการทางทะเบียนราษฎร 3. คัดและรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน 4. รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยจะให้บริการทั้งหมด 7 แห่ง ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายแกนนำสถานประกอบการร่วมใจ เฝ้าระวังภัยยาเสพติด

(27 เม.ย. 60) นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายแกนนำสถานประกอบการร่วมใจ เฝ้าระวังภัยยาเสพติด และเปิดเผยว่า พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยต่อปัญหาการใช้ยาเสพติดของผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ ซึ่งพบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีพนักงาน สถานประกอบการเข้ารับการบำบัดรักษา ในปี 2557 จำนวน 1,138 ราย ปี 2558 จำนวน 846 รายและในปี 2559 จำนวน 733 ราย

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. ตั้งกองอำนวยการร่วมระหว่างหน่วยงาน เพื่อดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยวัดราชบพิธและโดยรอบ

(27 เม.ย. 60) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ สำนักอนามัย สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปกครองและทะเบียน และสำนักงานเขตพระนคร เรื่องการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณภายในและโดยรอบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เปิดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนชายนานาชาติ


(27 เม.ย. 60) เวลา 13.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนชายนานาชาติ รายการ NCAA PACIFIC RIM BASKETBALL CHAMPIONSHIPS 2017 โดยมีนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. นางสาวใสศรี หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้อำนวยการเขตดินแดง

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เร่งขุดลอกท่อ คูคลองและเปิดทางน้ำไหลเตรียมรับฝนปีนี้

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า จากนี้ไปในเดือนพฤษภาคมจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือหน้าฝนนี้อย่างเต็มที่ กรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำจึงได้เร่งดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหลจัดเก็บวัชพืช จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่มักจะเกิดปัญหาน้ำท่วม รวมถึงการจัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วหรือหน่วยเบสท์ ไว้ให้พร้อมตลอดเวลาและสามารถเข้าถึงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาได้ในทันที

อ่านเพิ่มเติม...

 

มอบสำนักการศึกษาจัดกิจกรรมให้เด็กกทม. ร่วมทำดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธี


         (26 เม.ย. 60) ณ ห้องประชุมศิรินาม ชั้น 3 สำนักการศึกษา เขตคลองสาน : นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษาและหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนางชนัญยา จาดชนบท ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักการศึกษา ร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม. จี้ผู้บริหาร ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีดับเพลิงในเขตดอนเมือง

(26 เม.ย. 60) เวลา 10.00 น. นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 1 เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมี พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมปรชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ศาลาว่ากทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม. เร่งติดตามการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกทม.

(26 เม.ย. 60) เวลา 10.00 น. นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 1 เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมี พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ศาลาว่ากทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 

สผม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ก้าวต่อไป ลาดกระบัง” 28 เม.ย. นี้

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทางราง ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนการพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 10 สาย ระยะทางรวม 464 กิโลเมตร นอกจากนี้ในพื้นที่เขตลาดกระบังทางด้านเหนือของสนามบินสุวรรณภูมิเป็นแรงดึงดูดการพัฒนาที่สำคัญ ทำให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลาย รวมถึงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การพัฒนาของภาคเอกชน ทั้งภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา การขนส่ง การอยู่อาศัย

อ่านเพิ่มเติม...

 

กอร.รส. มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ผู้ทำความดีถวายพ่อหลวง"

(26 เม.ย. 60) ณ ท้องสนามหลวง : พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 ท่านที่ 1 เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ซึ่งมี พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ว่า เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 60 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการพื้นที่ท้องสนามหลวง โดย กอร.รส. พร้อมตรวจเยี่ยมโรงประกอบอาหาร

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม.ต้อนรับคณะผู้ว่าการท่องเที่ยวเม็กซิโก ซิตี้ พร้อมหารือส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน


(26 เม.ย. 60) เวลา 09.30 น. นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ Mr.Armando Lopez Cardenas ผู้ว่าการท่องเที่ยวของเมืองเม็กซิโก ซิตี้ Ms.Goretti Alfaro ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการท่องเที่ยวเมืองเม็กซิโก ซิตี้ และ Mr.Javier Arredondo ผู้อำนวยการวารสาร Travesias พร้อมหารือด้านการท่องเที่ยวและความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ในโอกาสที่คณะผู้ว่าการท่องเที่ยวของเมืองเม็กซิโก ซิตี้ ได้มาร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ World Travel & Tourism Council โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีนายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
AD_BMA

จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน

สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบนโยการการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายคูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิต ลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถสาธารณะ Car Free Day ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่ 13 ต.ค. 52
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
11