METRO TV
BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

แผนผังแสดงจุดบริการประชาชนและสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณสนามหลวงและพื้นที่โดยรอบ


แผนผังแสดงตำแหน่งจุดบริการต่าง บริเวณโดยรอบสนามหลวง     ขยาย    ดาวน์โหลด

แผนผังแสดงตำแหน่ง จุดรองรับประชาชน 16 จุด   ขยาย    ดาวน์โหลด

จุดรับส่ง รถโดยสารบริการฟรี     ขยาย    ดาวน์โหลด


 

ชาวกทม. ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปิยมหาราช


(23 ต.ค. 59) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงวางพวงมาลา และทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต เพื่อเป็นการถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต โดยในปี 2559 เป็นวันครบรอบ 106 ปี    ที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคต

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. ห้ามจำหน่ายสินค้ารอบสนามหลวง และงดแจกอาหารหลังสองทุ่ม


(25 ต.ค. 59) เวลา 12.30 น. ณ กองอำนวยการร่วมฯ : พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังว่า กทม. ได้ประกาศห้ามจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังโดยเด็ดขาด แต่ขณะนี้ยังพบว่ามีการจำหน่ายสินค้าอยู่และสินค้าบางประเภทมีลักษณะไม่เหมาะสม จึงขอย้ำว่า กทม. ห้ามจำหน่ายสินค้าทุกประเภทในบริเวณสนามหลวงและพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง และจะวางกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจโดยรอบพื้นที่ หากพบผู้กระทำผิดจะเข้าจับกุมอย่างจริงจัง ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการจำหน่ายสินค้าขอให้แจ้งกองอำนวยการร่วมฯ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลคุณภาพอาหารที่รับลงทะเบียนมาแจก


พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กทม. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานทางด้านการแพทย์จากภาครัฐและองค์กร เพื่อสาธารณประโยชน์ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมทางการแพทย์และสาธารณสุข ณ บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อปฏิบัติงานด้านการแพทย์และดูแลสุขภาพประชาชนที่เดินทางเข้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถึงแม้ในขณะนี้จะยังไม่พบสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชน มีเพียงการรักษาปฐมพยาบาลที่เจ้าหน้าที่ยังสามารถดูแลได้ แต่ได้มอบนโยบายให้มีการปรับแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถออกจากพื้นที่เพื่อส่งต่อไปรับการรักษายังสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ ซึ่งจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมมือในการเปิดทางเพื่อให้ผู้ป่วยได้เคลื่อนออกจากพื้นที่ได้โดยเร็วต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

 

ลดด่วนปริมาณขยะและงดใช้โฟมในสนามหลวงและบริเวณโดยรอบ

(24 ต.ค. 59) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณสนามหลวง โดยมี นายวิจารณ์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ผช.ศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแถลงข่าว ณ กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร ท้องสนามหลวง เขตพระนคร

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม.รณรงค์ประชาชนคัดแยกขยะให้ถูกวิธี พร้อมสนับสนุนสุขาเคลื่อนที่ตลอด 24 ชม.


(25 ต.ค.59)  เวลา 09.00 น. ณ กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร สนามหลวง (ถนนกลาง) : นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนแยกขยะก่อนทิ้งและทิ้งให้ถูกถัง ตามประเภทขยะที่กำหนด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดแยกขยะรอบสนามหลวง จำนวน 10 จุด ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ตั้งถังขยะแยกประเภทไว้ 3 ประเภท ประกอบด้วย ถังสีเขียว ทิ้งขยะเศษอาหาร ถังสีน้ำเงิน ทิ้งขยะทั่วไป และถังสีเหลือง ทิ้งขยะรีไซเคิล โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทม. สำนักงานเขตพระนคร และผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. แจงปรับแผนรองรับประชาชน ณ ท้องสนามหลวง

(24 ต.ค. 59) เวลา 13.00 น. ณ กองอำนวยการร่วมฯ : พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางสาวตรีดาว อภัยวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอ.รส.)

เลื่อนถวายสักการะพระบรมศพ จาก 28 ต.ค. 59 เป็น 29 ต.ค.59

นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์ เปิดเผยว่า ประธานที่ประชุม กอ.รส. แจ้งว่า ประกาศเลื่อนการเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง จากเดิมที่แจ้งให้เข้าถวายสักการะพระบรมศพในช่วงบ่ายของวันที่ 28 ต.ค.59 ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 29 ต.ค.59 เนื่องจากในวันที่ 28 ต.ค.59 มีพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวังในช่วงเช้า เวลาที่เปิดให้ประชาชนช่วงบ่ายอาจน้อยเกินไป ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร  สำหรับในการเปิดให้ประชาชนเข้าลงนามแสดงความอาลัย ระหว่างวันนี้ – 28 ต.ค.59 ขอให้ประชาชนรับบัตรคิวที่จุดแจกบัตรคิวบริเวณกลางสนามหลวง โดยจัดให้เข้าแสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นรอบๆ ละ 100 คน วันละประมาณ 40,000 คน ส่วนตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.59 เป็นต้นไป คาดว่าจะสามารถเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพได้ ขั้นต้นวันละประมาณ 10,000 คน ทั้งนี้ประชาชนจากต่างจังหวัดที่จะเดินทางมาเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อขอลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่จุดประสานงานของแต่ละจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม.แนะนำการแต่งกายและการเดินทางมาร่วมถวายความอาลัยในพระบรมมหาราชวัง

    

  (23 ต.ค.59) เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม กองอำนวยการร่วม ฯ สนามหลวง : นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการทำงานของกรุงเทพมหานครร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และหลายภาคส่วน เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนในการเข้าแสดงความอาลัยถวายพระบรมศพ ภายในพระบรมมหาราชวัง  ในส่วนของการแต่งกายขอความร่วมมือให้แต่งกายถูกต้องเหมาะสม และสุภาพ  โดยสุภาพสตรีควรเสื้อสีดำ กระโปรงสีดำยาวคลุมเข่า รองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อแขนยาว กางเกงสแล๊ค รองเท้าหุ้มส้น ส่วนการเดินทางมาถวายความอาลัยควรใช้บริการรถประจำทางขนส่งมวลชน เมื่อเดินทางมาถึงให้ไปรับบัตรคิว ณ จุดรับบัตรคิวบริเวณพระบรมมหาราชวัง ซึ่งจะเปิดให้รับบัตรคิว เวลา 08.00-16.30 น. โดยจะแจกบัตรวันละ 45,000 ใบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาไปยังเต๊นท์เพื่อรอคิวเข้าไปในพระบรมมหาราชวัง โดยเต๊นท์จะมีทั้งหมด 13 หลัง รองรับประชาชนได้หลังละ 100 คน จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชม. เพื่อรอคิวเข้าไปถวายความอาลัยพระบรมศพ


อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม.ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งสีย้อมผ้าลงแหล่งน้ำและท่อระบายน้ำ เนื่องจากมีสารอันตรายปนเปื้อน

          นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวว่า ในช่วงการถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีประชาชนบางส่วนยังขาดแคลนเสื้อผ้าสีดำ ประกอบกับหาซื้อยากและมีราคาสูง จึงมีการนำเสื้อผ้าไปย้อมสีดำเพื่อสวมใส่ อย่างไรก็ตาม สีย้อมผ้ามีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบในปริมาณสูง หากไม่มีการกำจัดอย่างถูกวิธี จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้ ดังนั้นกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมการจัดการน้ำเสีย โดยประสานความร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมูลนิธิตาวิเศษ ร่วมมือกันเพื่อให้ความรู้และจัดการบำบัดน้ำเสียจากการย้อมผ้าไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม...

 

ปรับเส้นทางรถ Shuttle Bus และเวลาเดินเรือคลองผดุงฯ บริการประชาชนร่วมลงนามถวายอาลัย

(21 ต.ค. 59) นายสุธน อาณากุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเดินทางมาลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร ได้ปรับเส้นทางการให้บริการรถ Shuttle Bus (รถราง) ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จากเดิมให้บริการ 3 เส้นทาง ปรับเป็น 2 เส้นทาง ดังนี้ เส้นทางที่ 1 เริ่มจากจุดที่ 1 อนุสาวรีย์ทหารอาสา จุดที่ 2 กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร จุดที่ 3 ท่าพระอาทิตย์ จุดที่ 4 แยกบางลำพู จุดที่ 5 สะพานวันชาติ จุดที่ 6 ผ่านฟ้า จุดที่ 7 โรงแรมรัตนโกสินทร์ และเส้นทางที่ 2 เริ่มจากจุดที่ 1 ศาลยุติธรรม จุดที่ 2 สวนเจ้าเชษฐ์ จุดที่ 3 สนามหลวง โดยเบื้องต้นให้บริการเวลา 09.00 – 20.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

 

สผม.จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ฯ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการทางผังเมือง 26 ต.ค.นี้

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานตามมาตรการของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำผลมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น สามารถบรรเทาปัญหาเมืองที่จะตามมาและชี้นำการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม จึงได้มีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของมาตรการตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตกรุงเทพฯชั้นในและเขตกรุงเทพฯชั้นกลาง

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
AD_BMA

-PR BMA Spot-

จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน

สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบนโยการการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายคูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิต ลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถสาธารณะ Car Free Day ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่ 13 ต.ค. 52
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
11