BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียน
แปลภาษา
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าฯ กทม.ตรวจความพร้อมเส้นทางการจัดกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”

             (1 ก.ค.58) เวลา 14.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสัญญา ชีนิมิตร ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเส้นทางการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ตั้งแต่พระลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า) เขตดุสิต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ไปตามเส้นทางถนนศรีอยุธยา (แยกวัดเบญจมบพิตร) ถนนศรีอยุธยา(แยกเสาวนีย์) ถนนพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แยกสามเหลี่ยมดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต เข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกถนนพหลโยธิน (แยกเกษตร) ถึงกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11รอ) โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานเขตพื้นที่ที่มีเส้นทางจักรยานผ่าน ประกอบด้วย สำนักงานเขตดุสิต ราชเทวี พญาไท จตุจักร และบางเขน ร่วมตรวจพื้นที่

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เป็นองค์ประธานทรงนำขบวนจักรยานปั่นเพื่อแม่ 16 ส.ค.นี้

               สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานจะจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จฯ เป็นองค์ประธานทรงนำขบวนจักรยาน ในวันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค.58 เวลา 15.00น.เป็นต้นไป เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการร่วมแสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่และแม่ของแผ่นดิน อีกทั้งเพื่อให้พสกนิกรได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติอย่างทั่วถึง เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย เสริมสร้างความมีน้ำใจนักกีฬา และนำกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดต่อไป โดยรัฐบาลเป็นเจ้าภาพดำเนินการ กรมกิจการพลเรือนทหารบกเป็นเจ้าของเรื่องร่วมกับกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กทม.ปรับปรุงด้านกายภาพและปรับภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางเสด็จฯ กิจกรรม Bike for Mom แล้วเสร็จ 15 ก.ค.นี้

              ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ในครั้งนี้ กทม.ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการลงทะเบียนออนไลน์ของภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งกทม.ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.bikeformom2015.com ได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต รวมถึงร่วมดูแลเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครประมาณ 6 หมื่นตารางเมตร ขณะได้ดำเนินการสำรวจพร้อมปรับปรุงด้านกายภาพตลอดเส้นทาง เช่น ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำให้เสมอผิวจราจร ปรับผิวการจราจรเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการสัญจร ขีดสีตีเส้นเครื่องหมายสัญญาณจราจรให้ชัดเจน ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตลอดเส้นทางที่มีอยู่จำนวน 423 กล้องให้พร้อมใช้งาน รวมถึงติดตั้ง CCTV แบบเคลื่อนที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีก 5 จุด ติดตั้งป้ายแสดงระยะทางและป้ายเตือนต่างๆ ทำความสะอาดถนน สะพานลอย บาทวิถี ตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทางที่ยื่นล้ำผิวจราจร รวมทั้งปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อยสวยงาม เสริมไฟฟ้าส่องสว่างตามจุดที่มีแสงสว่างน้อย โดยการดำเนินการจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่  15 กรกฎาคม 2558 รวมถึงได้ประสานหน่วยงานภายนอก อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนศรีอยุธยาให้เรียบเสมอกัน กรมทางหลวงดูแลปรับปรุงพื้นที่รับผิดชอบบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต และหน่วยงานสาธารณูปโภคร่วมดูแลปรับปรุงพื้นที่ในส่วนที่รับผิดชอบ โดยกรุงเทพมหานครพร้อมเป็นตัวประสานการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ ในวันจัดกิจกรรมฯ กรุงเทพมหานครจะจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจจำนวน 1,000 นาย ร่วมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน จัดบริการรถสุขาเคลื่อนที่ ดูแลความสะอาดตลอดการจัดกิจกรรม รวมถึงเฝ้าระวังไม่ให้มีสุนัขออกมาวิ่งตัดหน้าขบวนจักรยาน นอกจากนี้กทม.จะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จำนวน 25 จุดตลอดเส้นทางจัดกิจกรรมด้วย

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า ปัญหาที่ตนมีความกังวลมากที่สุดคือฝน โดยเฉพาะในแนวเส้นทางบางจุดที่อาจเกิดปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบาย ดังนั้นจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่และเครื่องสำรองไฟฟ้ากระจายตามจุดต่างๆ อีกทั้งจัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (Best) เพื่อเตรียมพร้อมแก้ปัญหาต่างๆได้ทันท่วงที นอกจากนี้ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.ก็จะดูแลติดตามสภาพอากาศตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแจ้งหน่วยปฏิบัติการร่วม เช่น ตำรวจ ทหาร ในการร่วมกันวางแนวทางในการดูแลจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ทีมเยาวชนกทม. ประเดิมชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ สตูร์เชอร์คัพ

(30 มิ.ย. 58) เวลา 08.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ ราชอาณาจักรสวีเดน : พลเอกคนินทร วงศาโรจน์ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยพลตรีสุทธิชัย วงษ์บุบผา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นำคณะนักกีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ สตูร์เชอร์คัพ รุ่นทีมหญิงอายุ 15 ปี ณ เมืองออสเตอ…

อ่านเพิ่มเติม...

 

เห็นชอบขยายเวลาพิจารณาเรื่อง เตรียมความพร้อมรับผลกระทบคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ เพิ่มออกไปอีก 90 วัน

(1 ก.ค. 58) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากทม. ชั้น 3 ศาลาว่าการกทม.ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้มีมติเห็นชอบขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติ

อ่านเพิ่มเติม...

 

สภากทม. ตั้งคกก.วิสามัญพิจารณาเบี้ยประชุมกรรมการกทม. ให้มีความเหมาะสม

(1 ก.ค. 58) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องร่…

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. จัดอบรมพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างความรู้จัดการคุณภาพอากาศให้กรุงเทพฯ

(1 ก.ค. 58) นายบรรจง สุขดี รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การจัดการคุณภาพอากาศในเขตเมือง ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอากาศ ณ ห้องคริสตัล โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่อยอดการแก้ปัญหาหนี้สินประชาชน

(1 ก.ค.58) ที่ศาลาว่าการกทม. เวลา 14.00 น. ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสมสุข มีวุฒิสม อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) พ.ต.อ.บรรลือศักดิ์ ขลิบเงิน รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และเลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกันแถลงข่าวแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี พล.ท.พนัส แสนสมบัติ และ พล.ต.ต.สุรพล อยู่นุช ผู้แทนศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ พ.ต.อ.พงษ์ไสว แช่มลำเจียก พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ กองบังคับการปราบปราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาสังคม และตัวแทนลูกหนี้จาก 50 สำนักงานเขต ร่วมแถลงข่าว

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง เตือนน้ำเค็มไม่เหมาะกับพืช วอนคนกรุงใช้น้ำอย่างรู้ค่า

นายสัญญา ชีนิมิตร ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยตั้งแต่เดือน พ.ค. ที่ผ่านมา โดยระบุว่า การกระจายของฝนจะไม่สม่ำเสมอ และจะส่งผลให้ปริมาณน้ำอาจไม่เพียงพอสำหรับการเกษตร โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน

อ่านเพิ่มเติม...

 

กำหนดการกรุงเทพมหานครวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กำหนดการกรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ.  2558

***************

08.30 น.       ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14                                “ก้าวทันโลกกับการแพทย์ยุคใหม่” ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

14.00 น.   .ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร                         ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม.จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2558

(1 ก.ค. 58) นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

สกรุ๊ปข่าว ตอนที่ 19 สภากทม ติดตามแนวทางจัดการศึกษาและหลักสูตรการเรียนรู้ในระดับต่างๆ ของกรุงเทพฯ

 

มูลนิธิสุขุโมมอบทุนแก่นักเรียนเรียนดีในพื้นที่บึงกุ่ม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

           (30 มิ.ย. 58) เวลา 15.00 น. ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) : นายสัญญา ชีนิมิตร ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิสุขุโมแก่บุตรข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม จำนวน 214 ทุน ทุนละ 1,000 บ…

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
PR BMA Spot

AD_BMA
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน

สอบถามความเห็นประชาชน
คุณ มีความพึงพอใจการเผยแพร่ภาพข่าววิดีทัศน์ในเว็บไซต์ของกองประชาสัมพันธ์เพียงใด
 
ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่ 13 ต.ค. 52
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter