BMA Radio Online
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ส่วนสมาชิก
ลงทะเบียนราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ

กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

กทม.เตรียมจัดกิจกรรมปิดเทอม เติมประสบการณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

(27 ก.พ.60) นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องสุทัศน์ ชั้น 2 กทม. โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมจัดกิจกรรมพิเศษให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนในช่วงปิดเทอม โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้กำหนดจัดกิจกรรมในชื่อ “กิจกรรมปิดเทอม เติมประสบการณ์” ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2560 ในสถานที่ต่างๆ จำนวน 88 แห่ง อาทิ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 34 แห่ง ห้องสมุดเคลื่อนที่ 5 คัน พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง และศูนย์กีฬา 10 แห่ง โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมนันทนาการ อาทิ ศิลปะ เทคนิคการวาดภาพ การทำกราฟฟิตี้ คหกรรม การทำอาหาร การปั้นดินญี่ปุ่น สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ การพับเหรียญโปรยทาน ดนตรีไทย-สากล นาฏศิลป์ การแสดงสำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) กิจกรรมลานชีวิตใหม่ในวันหยุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมกีฬา อาทิ ว่ายน้ำ ฟุตบอล ฟุตซอล เทนนิส เทเบิลเทนนิส ไอคิโด ยูโด มวยสากล ลีลาศ เคนโด้ กระบี่กระบอง ฯลฯ ทั้งนี้เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานกิจกรรม "ปิดเทอมเติมประสบการณ์" ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย–ญี่ปุ่น) เขตดินแดง  โทร.0 2245 4743 ต่อ 325-329

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม.เชิญชวนประชาชนร่วมประดับเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับสีเหลืองน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

(27 ก.พ.60) นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องสุทัศน์ ชั้น 2 กทม. โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ว่า ในวันนี้ที่ประชุมคณะผู้บริหารฯ ได้มีการหารือเตรียมการประดับตกแต่งเมืองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่แผนการก่อสร้างพระเมรุมาศกำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2560 โดยกรุงเทพมหานครจะประดับเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ที่มีดอกสีเหลือง เพื่อให้เมืองเต็มไปด้วยสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำพระองค์

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม.ชวนประชาชนเรียนรู้วิถีไทย ในกิจกรรม “ย่านเพลินเดินกรุงรัตนโกสินทร์”

(27 ก.พ.60) นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องสุทัศน์ กทม. ว่า สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. กำหนดจัดกิจกรรม “ย่านเพลินเดินกรุงรัตนโกสินทร์” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีแห่งความพอเพียง ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “วิถีพอเพียง (Common Ways of Living) : ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู่” โดยมีกิจกรรมย่อยนำร่องจำนวน 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 “ยลคลองคูเมืองเดิม แรกเริ่มประวัติเมือง” เดินชมแหล่งประวัติศาสตร์รองคลองคูเมืองชั้นในสุดของกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการนำเที่ยว มัคคุเทศก์ คณาจารย์และผู้แทนสถาบันการศึกษา กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เพื่อนำความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ ไปต่อยอดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ โดยกิจกรรมแรกจัดไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ก.พ.60 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม...

 

คาดปี 60 คนไทยเป็นไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นสองเท่า กทม.เฝ้าระวังเข้มทุกพื้นที่

(27 ก.พ.60) นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องสุทัศน์ กทม. เกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ว่า สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้คาดการณ์สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่และฤดูกาลระบาดปี 2560 โดยระบุว่า แนวโน้มอาจจะมีผู้ป่วยสูงขึ้นเป็น 2 เท่าของปี 2559 ซึ่งคาดว่าในปี 2560 จะมีผู้ป่วยมากกว่า 300,000 คน 

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม.เตรียมปรับชุดคนงานกวาด ช่วยป้องกันอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน

(27 ก.พ.60) นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องสุทัศน์ กทม. เรื่องแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุของคนงานกวาด ว่า จากสถิติปี 2558-2560 มีคนงานกวาดของ กทม. เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ จำนวน  8 ราย เกิดจากคู่กรณีขับรถโดยประมาท จำนวน 6 ราย และเกิดจากคู่กรณีเมาสุราและขับรถโดยประมาท จำนวน 2 ราย โดยเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตสวมเสื้อกั๊กขณะปฏิบัติงานทุกราย

อ่านเพิ่มเติม...

 

กรุงเทพกลางจัดกิจกรรม “Bangkok Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด”

(26 ก.พ. 60) นายศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “Bangkok Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด” ตามนโยบายสะอาด (Clean) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาดของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยมี น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มกรุงเทพกลาง ผู้แทนทหาร ตำรวจ การประปา การไฟฟ้านครหลวง และบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสะพานควาย เขตพญาไท

อ่านเพิ่มเติม...

 

ดีเดย์ 6 มี.ค. นี้ รื้อย้ายชุมชนป้อมหากาฬอีก 6 หลัง

(27 ก.พ. 60) เวลา 09.30 น. นายจรูญ มีธนาถาวร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการรื้อย้ายชุมชนบริเวณป้อมมหากาฬ ครั้งที่ 1-1/2560 โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กองทัพบก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักการโยธา สำนักเทศกิจ สำนักพัฒนาสังคม สำนักผังเมือง สำนักการแพทย์ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานกฎหมายและคดี กองประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ การประปานครหลวง สาขาแม้นศรี สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกทม.2 เขตดินแดง

อ่านเพิ่มเติม...

 

เริ่มแล้ว Bangbon Festival เทศกาลของดีเขตบางบอน ครั้งที่ 2

(26 ก.พ. 60) นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน Bangbon Festival เทศกาลของดีเขตบางบอน ครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ก.พ. - 1 มี.ค. 60 ระหว่างเวลา 10.00-20.00 น. เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเขตบางบอนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนและสร้างชื่อเสียงให้กับเขตบางบอน โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาบางบอน ร่วมงาน ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาบางบอน เขตบางบอน

อ่านเพิ่มเติม...

 

กรุงธนใต้ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day กรุงเทพฯ เมืองสะอาด” ครั้งที่ 3

(26 ก.พ. 60) ณ บริเวณปั๊มNGV บ.ธีระชัยก๊าซธรรมชาติ จำกัด ถ.ชายทะเล-บางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน : นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Big Cleaning Day กรุงเทพฯ เมืองสะอาด” กลุ่มกรุงธนใต้ ครั้งที่ 3 ตามนโยบาย “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่ให้สวยงามเป็นระเบียบ โดยร่วมกันทำความสะอาดย่านชุมชน ย่านการค้า

อ่านเพิ่มเติม...

 

กทม. เดินหน้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำและปรับปรุงถนนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่

(25 ก.พ. 60) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจจุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณหน้าปั๊มบางจาก แยกพร้อมศรี ซ.สุขุมวิท 39 ตรวจการรุกล้ำคลองเป้ง ซ.ทองหล่อ 10 ตรวจจุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณปาก ซ.สุขุมวิท 65 ตรวจการปรับปรุงซอยปรีดีพนมยงค์ 41 เขตวัฒนา ตรวจบ่อสูบน้ำคลองชวดตาเชียง บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองลาดพร้าว ถ.ประชาอุทิศ ตรวจแนวก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว

อ่านเพิ่มเติม...

 

รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ ตรวจปัญหาจราจรและการก่อสร้างอาคารเรียน

(26 ก.พ. 60) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจปัญหาการจราจรและโครงการทางยกระดับ บริเวณสามแยกสุขสมาน โครงการวางท่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณซอยกำนันเย็นอุทิศ 3 การรื้อย้ายชุมชนที่บุกรุก บริเวณถนนเลียบคลองลำกอไผ่ ตรวจโครงการก่อสร้างโรงพละศึกษา 2 โครงการเปลี่ยนหลังคาโดม โรงเรียนวัดทิพพาวาส เขตลาดกระบัง

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
AD_BMA
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน

สำรวจการรับรู้ของประชาชน 1
ท่านทราบนโยการการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 2
ท่านทราบนโยบายการควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 3
ท่านทราบนโยบายการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 4
ท่านทราบนโยบายคูคลองสวยใสไร้ขยะและผักตบชวา สร้างคุณภาพชีวิต ลดวิกฤติน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่
 
สำรวจการรับรู้ของประชาชน 5
ท่านทราบนโยบายรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รถสาธารณะ Car Free Day ของกรุงเทพมหานครหรือไม่
 
ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่ 13 ต.ค. 52
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
11